Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Cyfraith a Throseddeg: Erthyglau a chronfeydd data allweddol

Manylion Cyswllt

Lloyd Roderick's picture
Lloyd Roderick
Cyfryngau cymdeithasol: Twitter Page

Cronfeydd data

Mae'r tair cronfa ddata isod yn bwysig iawn wrth astudio'r gyfraith.  Byddwch yn clywed am y rhain a chronfeydd eraill gan Lyfrgellydd y Gyfraith a Throseddeg yn ystod modiwlau megis Sgiliau'r Gyfraith a thrwy gydol eich astudiaethau.  Os hoffech gymorth wrth ddefnyddio Lexis, Westlaw, HeinOnline neu unrhyw adnoddau electronig, gofynnwch yn y llyfrgell neu cysylltwch â'ch llyfrgellydd pwnc.

Lexis®Library

Un o gewri byd gwybodaeth y gyfraith yw Lexis Library.  Mae'n cynnwys adroddiadau'r gyfraith a deddfwriaeth (ffynonellau craidd y gyfraith), cyfnodolion academaidd, ac adnoddau craidd megis Halsbury's Laws of England..

Westlaw UK

Westlaw yw'r cawr arall ym maes astudiaethau'r gyfraith. Yma cewch adroddiadau'r gyfraith, deddfwriaeth, cyfnodolion academaidd, a chyfeirlyfrau pwysig. Mae Westlaw a Lexis yn cynnwys deunydd gwahanol i'w gilydd, felly mae'n bwysig ymarfer defnyddio’r ddwy gronfa ddata. 

HeinOnline

Mae HeinOnline yn un o brif gronfeydd cyfnodolion a chylchgronau academaidd y gyfraith.  Yma, cewch ffynonellau eilaidd sy’n dadansoddi a thrafod materion pwysig a chyfoes yn y gyfraith.

 

Cyfnodolion allweddol

HeinOnline

Primo - Catalog y llyfrgell

Chwilio Primo

Chwilota am erthyglau cyfnodolion

Mae cyfnodolion yn ffynonellau pwysig o wybodaeth academaidd. Gallwch chwilio am erthyglau cyfnodolion trwy ddefnyddio’r chwiliad Erthyglau yn Primo.

Hyfforddiant Westlaw

Manon Chirgwin ydw  TR Legal Student Representative y Brifysgol. Mae Manon ar gael i’ch helpu gydag unrhyw broblemau gyda Westlaw UK ag i gynnig hyfforddiant.

Beth yw’r sesiynau?

Hyfforddi - Mae Manon yn cynnal gwahanol fathau o hyfforddi yn ystod y flwyddyn. Hyfforddi Sylfaenol sydd yn dysgu’r sgiliau sylfaenol o ddefnyddio Westlaw, Hyfforddi Uwch sydd yn mynd i mewn i fwy o fanylder ar rhai nodweddion ac yn dangos nodweddion newydd. Mae yna hefyd sesiwn hyfforddi ar ‘International Materials’ sydd yn gronfa o achosion a deddfwriaeth o wledydd eraill.

Certification - Certification yw prawf ar lein fedrwch gymryd i ennill tystysgrif mewn sgiliau ymchwil gyfreithiol. Mae’r cymhwyster yma yn dangos eich medru a dealltwriaeth o ddefnyddio Westlaw yn eich ymchwil. Mae yna 3 fath o certification, Sylfaenol, Uwch ag International. .

Sesiynau hyfforddiant/tystysgrif 2020:

  • 12 Chwefror 14:10 – 16.00, Hugh Owen C66 - cofrestrwch
  • 18th March 14:10 – 16.00, Hugh Owen C66 - cofrestrwch
  • 25th March 14:10 – 16.00, Hugh Owen C66 - cofrestrwch

Hyfforddiant Senario a Prepare for Practice - Mae hyforddiant scenario a prepare for practice yn sesiynau sydd wedi eu dylunio i wella eich sgiliau ymchwil mewn ffordd ymarferol trwy ddefnyddio scenario i lywio’ch ymchwil. Hyforddiant scenario yw’r sesiynau byr a prepare for practice yn cymryd fwy o amser gyda mwy o gwestiynau i ystyried.

Commercial Acumen - Mae’r sesiynnau Commercial Acumen yn gweithio ar ‘commercial awareness’. Mae hyn yn sesiwn fyddwch eisiau mynychu yn eich ail neu trydedd flwyddyn wrth ddechrau meddwl am gytundeb hyfforddi neu pupillage.

Sesiynau Galw Heibio. Mae Manon yn cynnal Sesiynau Galw Heibio pob wythnos i chi cael gofyn unrhyw gwestiwn ar sut i archwilio Westlaw.

  • Mae sesiynau galw heibio ar gael: 
    • dydd Mawrth,  1-3yp ystafell A10, Hugh Owen
    • dydd Mercher 10-12yb ystafell A10, Hugh Owen
    • Ar ddydd Mercher cyntaf pob mis, cynhelir y sesiwn yn adeilad Penbryn 4, ystafell 424.

Cysylltwch

Am fwy o wybodaeth am hyfforddiant Westlaw, gwelwch tudalen Facebook TRFLL neu anfonwch ebost i Manon