Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Cyfraith a Throseddeg: Erthyglau a chronfeydd data allweddol

Cronfeydd data

Mae'r tair cronfa ddata isod yn bwysig iawn wrth astudio'r gyfraith.  Byddwch yn clywed am y rhain a chronfeydd eraill gan Lyfrgellydd y Gyfraith a Throseddeg yn ystod modiwlau megis Sgiliau'r Gyfraith a thrwy gydol eich astudiaethau.  Os hoffech gymorth wrth ddefnyddio Lexis, Westlaw, HeinOnline neu unrhyw adnoddau electronig, gofynnwch yn y llyfrgell neu cysylltwch â'ch llyfrgellydd pwnc.

Lexis®Library

Un o gewri byd gwybodaeth y gyfraith yw Lexis Library.  Mae'n cynnwys adroddiadau'r gyfraith a deddfwriaeth (ffynonellau craidd y gyfraith), cyfnodolion academaidd, ac adnoddau craidd megis Halsbury's Laws of England..

Westlaw UK

Westlaw yw'r cawr arall ym maes astudiaethau'r gyfraith. Yma cewch adroddiadau'r gyfraith, deddfwriaeth, cyfnodolion academaidd, a chyfeirlyfrau pwysig. Mae Westlaw a Lexis yn cynnwys deunydd gwahanol i'w gilydd, felly mae'n bwysig ymarfer defnyddio’r ddwy gronfa ddata. 

HeinOnline

Mae HeinOnline yn un o brif gronfeydd cyfnodolion a chylchgronau academaidd y gyfraith.  Yma, cewch ffynonellau eilaidd sy’n dadansoddi a thrafod materion pwysig a chyfoes yn y gyfraith.

 

Cyfnodolion allweddol

HeinOnline

Chwilota am erthyglau cyfnodolion

Mae cyfnodolion yn ffynonellau pwysig o wybodaeth academaidd. Gallwch chwilio am erthyglau cyfnodolion trwy ddefnyddio’r chwiliad Erthyglau yn Primo.

Hyfforddiant Westlaw

Liam Bird yw cynrychiolydd Westlaw UK ym Mhrifysgol Aberystwyth eleni. Prif waith Liam yw eich helpu chi i gael y gorau o danysgrifiad y llyfrgell i Westlaw UK. I gael manylion am sesiynau hyfforddi Westlaw, cysylltwch â Liam ar lib21@aber.ac.uk

Beth alla i ei ddysgu mewn sesiwn Westlaw?

Mae sesiynau Westlaw yn cael eu cynnal yn wythnosol ar amrywbynciau. Os oes gennych unrhyw broblemau penodol gyda defnyddio Westlaw neu eisiau trefnu i gael prawf ardystio, yna cysylltwch â Liam.

Ond yna mae yna fwy! Bydd Westlaw yn cynnal sawl digwyddiad trwy gydol y flwyddyn gan gynnwys cystadleuaeth ymryson. Trwy ddod i'r sesiynau hyn gallwch ddysgu ac ymarfer sut y gall Westlaw eich cynorthwyo yn eich holl anghenion. Felly galwch heibio heddiw i weld sut y gall Westlaw eich helpu chi!