Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Cyfraith a Throseddeg: Adnoddau ymchwil empeiraidd

Cymorth SPSS

Cynlluniwyd y porth hwn i gynorthwyo academyddion a myfyrwyr newydd i ddefnyddio meddalwedd SPSS:

Presidion - IBM SPSS Academic Portal for Beginners

Cofrestrwch trwy eich cyfrif e-bost Prifysgol ond defnyddiwch gyfrinair gwahanol i gael sesiynau tiwtorial a chyfarwyddyd ar fideo ar yr isod;

•    Mewforio ffeiliau Excel
•    Rhedeg cyfernodau cydberthyniad
•    Defnyddio Tablau Addasu
•    Rhedeg Ystadegau Disgrifiadol

Ac mae llawer mwy ar gael o’r porth uchod.
Hefyd, mae yn y llyfrgell lyfrau SPSS ar gael i’w benthyca;

Ystadegau Cymru

Ystadegau Llywodraeth Cymru Mynediad i feysydd pwnc ystadegau Llywodraeth Cymru.

StatsCymru Data swyddogol ar Gymru.

Ystadegau’r DU

Swyddfa Ystadegau Gwladol: Troseddu a chyfiawnder Ffigyrau ar lefalau a thueddiadau trosedd Lloegr a Chymru

Canolfan Gyhoeddiadau Ystadegau Gwladol y DU Porth i Ystadegau Gwladol y DU.

Ystadegau Gwladol Ar-lein Mynediad i ystadegau swyddogol y DU (2008 ymlaen).

Ystadegau Cymdogaeth Ystadegau lleol swyddogol llywodraeth y  DU. Adroddiadau ar gael drwy ddefnyddio chwiliadau cod post.

IBIS World adnodd ardderchog ar gyfer gwybodaeth ac ystadegau am gwmnïau a’r sector diwydiant.

Ystadegau Rhyngwladol

Undeb Ewropeaidd – Porth Data Agored  Mynediad i ddata yr Undeb Ewropeaidd.

United Nations Office on Drugs and Crime Ystadegau ar gyffuriau, trosedd a chyfiawnder troseddol ar lefel rhyngwladol

UK Data Service y casgliad mwyaf yn y DU o ddata cymdeithasol, economaidd a phoblogaeth (data ar y DU a Rhyngwladol).

World Factbook Cyflwyniad cyffredinol i bob gwlad a disgrifiadau cryno o nifer o agweddau gan gynnwys pobl, llywodraeth, economi a thrafnidiaeth.

Arweiniad i’r adnoddau data rhyngwladol sydd ar gael yn eang Dolenni i wefannau ystadegau swyddogol cenedlaethol, rhanbarthol a rhyngwladol.

 

UK Data Service