Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Cyfraith a Throseddeg: Cyflwyniad

COVID-19: Diweddariad o'r Llyfrgell

COVID-19 Diweddariad o'r Llyfrgell

Ers i adeiladau'r Llyfrgell gau eu drysau ym mis Mawrth, rydym ni wedi parhau i gynnig adnoddau a rhith-gymorth gan Ddesg Wasanaeth GG a llyfrgellwyr eich pwnc. Gellir ddod o hyd i'r newyddion ddiweddaraf ar wasanaethau'r Llyfrgell a ThG ar y dudalen ganlynol: https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/isupdate/

 

Mae cefnogaeth a rhith-gymorth Llyfrgell ar gael drwy e-bost, ffôn a Microsoft Teams. Gweler mwy o fanylion isod. 

 

Mae'r llyfrgelloedd ar gau heblaw am y gwasanaeth Clicio a Chasglu. 

 

  • Ni fyddwn yn gofyn i chi ddychwelyd eich llyfrau hyd yn oed os ydynt wedi cyrraedd pen eu cyfnod benthyca. 

  • Cofiwch nad oes angen i chi boeni am eitemau ar fenthyg gan y bydd dirwyon yn cael eu diddymu o 17 Mawrth 2020. Gallwch wirio eich cyfrif llyfrgell o Primo neu trwy App Aber. 

  • Ni ellir rhoi cais am lyfr sydd wedi’i fenthyca gan unrhyw un arall.

 

Mae'r canolfannau dysgu ac ystafelloedd cyfrifiadura 24/7 ar gau nes clywir yn wahanol.

 

Gwasanaeth Clicio a Chasglu y Llyfrgell

Mae'r gwasanaeth Clicio a Chasglu ar gael yn ddyddiol rhwng 13:00-17:00 ar Lefel D, Llyfrgell Hugh Owen.

Mae gwybodaeth ar ein gwasanaeth Clicio a Chasglu ar gael ar https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/cac. Os gwelwch yn dda, darllenwch y dudalen hon yn ofalus cyn defnyddio’r gwasnaeth. Yr ydym yn dibynnu arnoch chi i ddilyn ein rheoliadau newydd a amlinellir ar y dudalen er mwyn parhau i ddarparu’r gwasanaeth hwn.

Lle a sut i ddod o hyd i mi!

Yn ein hymdrechion i reoli effaith coronafirws (COVID-19), bydd holl weithgareddau cymorth llyfrgell wyneb yn wyneb yn dod i ben.

Mae Llyfrgell Hugh Owen a Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol ar gau nes clywir yn wahanol. 

Mae cefnogaeth Llyfrgell dal ar gael drwy ebost, ffôn, Skype a MS Teams. 

 

Cysylltwch â fi:

E-bost: glr9@aber.ac.uk 

Rhif ffôn: 01970 62 1847

(am ymholiadau neu i drefnu cyfarfod MS Teams)

neu

Trefnu Apwyntiad (Skype yn unig)

Defnyddiwch y linc isod o dan fy llun yn y blwch Manylion Cyswllt i ddod o hyd i ddyddiadau ac amseroedd ac i drefnu apwyntiad neu ewch i https://libcal.aber.ac.uk/appointments/lloyd

Dewiswch ddydd ac amser yn ôl y trefn arferol.

 

Gwybodaeth gweithio ac astudio o adref

Cwestiynau a holir yn aml

Gwybodaeth ddefnyddiol i staff a myfyrwyr sy'n gweithio ac astudio o adref.

https://faqs.aber.ac.uk/ 

Mynediad oddi ar y Campws

Mae ein casgliadau o gyfnodolion electronig, cronfeydd data ac e-lyfrau yn parhau i fod ar gael i chi 24/7 ar ac oddi ffwrdd o’r campws.

Cyn i chi ddechrau unrhyw chwilio oddi ar y campws:
mewngofnodwch i Primo
  • Ewch i https://primo.aber.ac.uk/
  • Mewngofnodwch gan ddefnyddio'r ddolen Mewngofnodi ar ochr dde uchaf eich sgrin.

undefined

Rydych chi'n gwybod eich bod wedi mewngofnodi'n llwyddiannus os yw'ch enw'n arddangos ar ochr dde uchaf eich sgrin.

Rydych bellach wedi'ch dilysu i gael mynediad at adnoddau electronig tanysgrifiedig Prifysgol Aberystwyth. Os byddwch chi'n cau'ch porwr, bydd angen i chi fewngofnodi i Primo eto i ail-ddilysu.

I gael rhagor o wybodaeth ar ddefnyddio e-adnoddau oddi ar y campws gweler ein Cwestiynau a Holir yn Aml rhif 163. (Saesneg yn unig, aros am gyfieithiad). 

Manylion Cyswllt

Lloyd Roderick's picture
Lloyd Roderick
Cyfryngau cymdeithasol: Twitter Page

Cyhoeddiadau staff yr adran

Routledge handbook of human trafficking - Ryszard Piotrowicz, Conny Rijken, Baerbel Heide Uhl (eds.)

Land of White Gloves? a history of crime and punishment in Wales - Richard W. Ireland

The Net and the Nation State - Uta Kohl (ed.)

Criminal enterprise : individuals, organisations and criminal responsibility - Christopher Harding

Adult social care law in England - John Williams, Gwyneth Roberts, Aled Griffiths

Jurisdiction and the Internet : a study of regulatory competence over online activity - Uta Kohl

Sentencing and sanctioning in supranational criminal law - Olaoluwa Olusanya; Roelof Haveman

Intention and causation in medical non-killing : the impact of criminal law concepts on euthanasia and assisted suicide - Glenys Williams

International military missions and international law - Marco Odello and Ryszard Piotrowicz

Cartel criminality : the mythology and pathology of business collusion - Chistopher Harding & Jennifer Edwards

Emerging areas of human rights in the 21st century : the role of the universal declaration of human rights - Marco Odello & Sofia Cavandoli

Koffman & Macdonald's Law of Contract - Elizabeth macdonald & Ruth Atkins (eds.)

Information technology law - Diane Rowland, Uta Kohl & Andrew Charlesworth (eds.)

Human Rights in the Market Place - Christopher Harding, Uta Kohl & Naomi Salmon

Eitem chi angen ddim ar gael yn electronig?

Os oes angen llyfr arnoch, ond methu cael mynediad iddo, gallwch ddefnyddio ein gwasanaethau:

Byddwn yn prynu fersiwn electronig os oes un ar gael.

  • Gallwch gwneud nifer o geisiadau.
  • Byddwn yn prynu yn ddiofyn copïau ychwanegol o unrhyw e-lyfr “defnyddiwr cydamserol” sydd wedi rhedeg allan o gredydau, ac o unrhyw e-lyfr “mynediad i nifer cyfyngedig o ddefnyddwyr” sydd â mwy nag un person yn aros amdano. 

Mynediad i e-adnoddau oddi ar y campws

Primo - Catalog y llyfrgell

Chwilio Primo