Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Cyfraith a Throseddeg: Cyflwyniad

COVID-19: Diweddariad o'r Llyfrgell

COVID-19 Diweddariad o'r Llyfrgell

Am y wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau i wasanaethau a chyfleusterau llyfrgell oherwydd COVID-19, ewch i:

Gwybodaeth gweithio ac astudio o adref

Cwestiynau a holir yn aml

Gwybodaeth ddefnyddiol i staff a myfyrwyr sy'n gweithio ac astudio o adref.

https://faqs.aber.ac.uk/ 

Mynediad oddi ar y Campws

Mae ein casgliadau o gyfnodolion electronig, cronfeydd data ac e-lyfrau yn parhau i fod ar gael i chi 24/7 ar ac oddi ffwrdd o’r campws.

Cyn i chi ddechrau unrhyw chwilio oddi ar y campws:
mewngofnodwch i Primo

undefined

Rydych chi'n gwybod eich bod wedi mewngofnodi'n llwyddiannus os yw'ch enw'n arddangos ar ochr dde uchaf eich sgrin.

Rydych bellach wedi'ch dilysu i gael mynediad at adnoddau electronig tanysgrifiedig Prifysgol Aberystwyth. Os byddwch chi'n cau'ch porwr, bydd angen i chi fewngofnodi i Primo eto i ail-ddilysu.

I gael rhagor o wybodaeth ar ddefnyddio e-adnoddau oddi ar y campws gweler ein Cwestiynau a Holir yn Aml rhif 163. (Saesneg yn unig, aros am gyfieithiad). 

Manylion Cyswllt

Profile Photo
Lloyd Roderick
Cyfryngau cymdeithasol: Twitter Page

Cyhoeddiadau staff yr adran

Routledge handbook of human trafficking - Ryszard Piotrowicz, Conny Rijken, Baerbel Heide Uhl (eds.)

Land of White Gloves? a history of crime and punishment in Wales - Richard W. Ireland

The Net and the Nation State - Uta Kohl (ed.)

Criminal enterprise : individuals, organisations and criminal responsibility - Christopher Harding

Adult social care law in England - John Williams, Gwyneth Roberts, Aled Griffiths

Jurisdiction and the Internet : a study of regulatory competence over online activity - Uta Kohl

Sentencing and sanctioning in supranational criminal law - Olaoluwa Olusanya; Roelof Haveman

Intention and causation in medical non-killing : the impact of criminal law concepts on euthanasia and assisted suicide - Glenys Williams

International military missions and international law - Marco Odello and Ryszard Piotrowicz

Cartel criminality : the mythology and pathology of business collusion - Chistopher Harding & Jennifer Edwards

Emerging areas of human rights in the 21st century : the role of the universal declaration of human rights - Marco Odello & Sofia Cavandoli

Koffman & Macdonald's Law of Contract - Elizabeth macdonald & Ruth Atkins (eds.)

Information technology law - Diane Rowland, Uta Kohl & Andrew Charlesworth (eds.)

Human Rights in the Market Place - Christopher Harding, Uta Kohl & Naomi Salmon

Eitem chi angen ddim ar gael yn electronig?

Os oes angen llyfr arnoch, ond methu cael mynediad iddo, gallwch ddefnyddio ein gwasanaethau:

Byddwn yn prynu fersiwn electronig os oes un ar gael.

  • Gallwch gwneud nifer o geisiadau.
  • Byddwn yn prynu yn ddiofyn copïau ychwanegol o unrhyw e-lyfr “defnyddiwr cydamserol” sydd wedi rhedeg allan o gredydau, ac o unrhyw e-lyfr “mynediad i nifer cyfyngedig o ddefnyddwyr” sydd â mwy nag un person yn aros amdano. 

Mynediad i e-adnoddau oddi ar y campws

Primo - Catalog y llyfrgell

Chwilio Primo