Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Cyfraith a Throseddeg: Cyflwyniad

Cyflwyniad

Helo! Fy enw i yw Lloyd Roderick, eich Llyfrgellydd Pwnc, ac rwyf yma i’ch helpu i ddod o hyd i adnoddau llyfrgell a fydd yn eich galluogi i fanteisio i’r eithaf ar eich astudiaethau ym maes y Gyfraith a Throseddeg.

Gallaf eich helpu gyda...

  • dod o hyd i lyfrau ac erthyglau priodol ar gyfer eich traethodau, adolygu ac ymchwil.
  • ​cyfeirnodi a chyfeirio
  • darparu hyfforddiant ar sgiliau gwybodaeth a chynnig cymorth cynhwysfawr

Lluniwyd y canllaw hyn i'ch helpu i fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau llyfrgell.

Cyhoeddiadau staff yr adran

Routledge handbook of human trafficking - Ryszard Piotrowicz, Conny Rijken, Baerbel Heide Uhl (eds.)

Land of White Gloves? a history of crime and punishment in Wales - Richard W. Ireland

The Net and the Nation State - Uta Kohl (ed.)

Criminal enterprise : individuals, organisations and criminal responsibility - Christopher Harding

Adult social care law in England - John Williams, Gwyneth Roberts, Aled Griffiths

Jurisdiction and the Internet : a study of regulatory competence over online activity - Uta Kohl

Sentencing and sanctioning in supranational criminal law - Olaoluwa Olusanya; Roelof Haveman

Intention and causation in medical non-killing : the impact of criminal law concepts on euthanasia and assisted suicide - Glenys Williams

International military missions and international law - Marco Odello and Ryszard Piotrowicz

Cartel criminality : the mythology and pathology of business collusion - Chistopher Harding & Jennifer Edwards

Emerging areas of human rights in the 21st century : the role of the universal declaration of human rights - Marco Odello & Sofia Cavandoli

Koffman & Macdonald's Law of Contract - Elizabeth macdonald & Ruth Atkins (eds.)

Information technology law - Diane Rowland, Uta Kohl & Andrew Charlesworth (eds.)

Human Rights in the Market Place - Christopher Harding, Uta Kohl & Naomi Salmon

Manylion Cyswllt

Desg Llyfrgell a TG

Mae Desg Llyfrgell a Technoleg Gwybodaeth ar gael drwy ymweld â Lefel D, Llyfgell Hugh Owen, sgwrs ar-lein, Teams, ffôn ac e-bost. 

Ceir rhagor o wybodaeth ar y dudalen we: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/ 

Taith o amgylch Llyfrgell Hugh Owen

Sesiynau galw-heibio wyneb-yn-wyneb

Rwy'n cynnig sesiynau wyneb-yn-wyneb galw heibio Llyfrgell:

11yb - 2yp, dydd Gwener

Desg Ymholiadau Lefel F,

Llyfrgell Hugh Owen

(yn ystod tymor yn unig)

Dewch â'ch cwestiynau am ddod o hyd i ffynonellau gwybodaeth ar gyfer eich aseiniadau, traethawd hir neu ymchwil.

Fel arall, gallwch e-bostio eich cwestiynau ataf: glr9@aber.ac.uk 

Trefnu apwyntiad

Methu dod draw i'r sesiwn galw-heibio ar Lefel F?

Beth am  drefnu cyfarfod ar-lein neu wyneb yn wyneb gyda mi i gael sgwrs am eich ymholiad llyfrgell.

Trefnwch apwyntiad 

Dewiswch leoliad, dyddiad a'r amser sydd orau gennych. Anfonir e-bost atoch i gadarnhau y manylion.