Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Cyfraith a Throseddeg: Troseddeg allgyrsiol

Mae gan Lyfrgell Hugh Owen filoedd o ffilmiau, cyfresi teledu a llyfrau ffuglen sy'n cyffwrdd â rhai o'r materion sy'n cael sylw wrth astudio troseddeg. Mae hyn yn casglu cynnwys allgyrsiol ar themâu rheolaeth, carcharu, ailsefydlu a phlismona. Os hoffech chi rannu'ch awgrymiadau, cysylltwch â'ch llyfrgellydd pwnc.

Ffilm a theledu

Ffuglen a llyfrau cyffredinol

Digidol

Podlediad Criminal

Loading ...

Podlediad Oxford Centre for Criminology:

Loading ...

Newyddion Troseddeg: The Conversation

Loading ...

Cliciwch y ddelwedd isod i weld rhaglenni teledu a radio sy'n ymwneud a Throseddeg.  Am gymorth wrth ddefnyddio Box of Broadcasts, cysylltwch â'ch llyfrgellydd pwnc