Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Cefnogaeth Llyfrgell i Ymchwilwyr: Cyhoeddi

Mynediad Agored

 

 

 

 

 

 

 

 

I gael gwybodaeth gyffredinol am sut mae Mynediad Agored yn gweithio gweler: https://www.aber.ac.uk/cy/research/good-practice/open-access/

I gael gwybodaeth fanwl am Gytundebau Trawsnewidiol ac argaeledd Taliadau Prosesu Erthyglau rhagdaledig neu am bris gostyngol gweler: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/open-access/

ISBN, ISSN, DOI ac Adnau Cyfreithiol

Os ydych chi neu'ch Sefydliad yn cyhoeddi llyfr, cyfnodolyn neu gyfres o fonograffau mewn print neu ar-lein, efallai yr hoffech ystyried y canlynol:
•    cael ISBN (ar gyfer llyfrau neu gyhoeddiadau untro eraill)
•    cael ISSN ar gyfer cyfnodolion neu gyfres
•    adnau cyfreithiol (gofyniad cyfreithiol ar bob cyhoeddiad yn y DU ac Iwerddon)
•    cael DOI (Dynodwr Gwrthrych Digidol) ar gyfer gwaith ar-lein. Os yw'r cyhoeddiad yn Pure, bydd fel rheol yn cael ei greu'n awtomatig. Os nad yw yn Pure cysylltwch â pure@aber.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth

Ceir rhagor o fanylion yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/isbn/

Eiddo Deallusol

Yn amodol ar ddiddordebau trydydd parti megis cyllidwyr/partneriaid masnachol, mae ymchwil a gynhyrchir gan aelod o staff y Brifysgol yn eiddo i'r Brifysgol.
Gweler y Polisi Eiddo Deallusol i gael rhagor o wybodaeth.

Hawlfraint

Gweler ein tudalennau Hawlfraint i weld sut mae'r Sefydliad yn rheoli hawlfraint:

https://libguides.aber.ac.uk/hawlfraint