Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Cefnogaeth Llyfrgell i Ymchwilwyr: Hafan

Hafan

Cyflwyniad

Mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth (GG) yn darparu amrywiaeth o wasanaethau i gynorthwyo ymchwil uwchraddedig ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yn y canllaw hwn cewch gyngor, gwybodaeth, dolenni i wasanaethau'r llyfrgell, sut i fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau, cyfleoedd am sgiliau a hyfforddiant a ffyrdd o sicrhau bod gennych yr wybodaeth ddiweddaraf.

Dilynwch ni

Dilynwch Gwasanaethau Gwybodaeth

 

 

Cyfryngau cymdeithasol

 

Blogiau

Cymorth gan Lyfrgellydd Pwnc

Gall y Llyfrgellwyr Pwnc o fewn y tîm Cysylltiadau Academaidd ddarparu cymorth wrth i chi astudio ar lefel uwchraddedig. Gallwn eich helpu i fanteisio i'r eithaf ar yr adnoddau a'ch cyfeirio at offer defnyddiol a gwefannau perthnasol. Mae Llyfrgellwyr Pwnc yn darparu hyfforddiant sgiliau gwybodaeth a chymorth pwnc trwyadl i fyfyrwyr. Rydym yn cynnig apwyntiadau un-i-un i'ch helpu â'ch ymchwil a'ch adolygiadau llenyddiaeth.

Gallwch ddod o hyd i'ch Llyfrgellydd Pwnc trwy fynd i'r weddalen ganlynol:

https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/librarians/

Manylion cyswllt cyffredinol

Tîm Cysylltiadau Academaidd , Gwasanaethau Gwybodaeth, Llyfrgell Hugh Owen, Penglais, Aberystwyth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DZ

Ffôn: 01970 621896
Ebost: llyfrgellwyr@aber.ac.uk

Archebu apwyntiad gyda'ch Llyfrgellydd Pwnc

Rydym yn cynnig apwyntiadau un-i-un i'ch helpu â'ch ymchwil a'ch adolygiadau llenyddiaeth. Caiff yr apwyntiadau hyn eu cynnig ar-lein drwy Microsoft Teams.

Gallwch archebu apwyntiad gyda'ch Llyfrgellydd Pwnc drwy ddefnyddio ein tudalen apwyntiadau ar-lein:

https://www.aber.ac.uk/en/is/library-services/librarians/