Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Cefnogaeth Llyfrgell i Ymchwilwyr: Cadw i fyny

Llyfrau newydd yn y Llyfrgell

Ymwelwch â Primo i weld arddangosfa treiglol o'r llyfrau newydd sydd wedi cael eu archebu i'n llyfrgelloedd. 

Ewch i'r dudalen Chwilio am fwy o lyfrau newydd i:

 • weld rhestr o'r llyfrau sydd wedi cyrraedd yn fwyaf ddiweddar i'r Llyfrgell

 • chwiliotwch am lyfrau newydd yn ôl dyddiad cyrraedd, fformat a phwnc (dosbarthiad Llyfrgell y Gyngres)

 • sefydlwch hysbysiad RSS fel eich bod yn cael eich hysbysu pan fydd llyfr newydd yn cyrraedd y llyfrgell  sy'n cyd-fynd â'ch chwiliad

Papurau Newydd

Dewch draw i’r llyfrgell i bori drwy ein casgliad o bapurau newydd neu edrych ar y casgliad cynhwysfawr o bapurau newydd o’r gorffennol a’r rhai cyfredol rydym yn tanysgrifio iddynt  ar-lein:

Mae Prifysgol Aberystwyth yn tanysgrifio i e-adnoddau sy'n rhoi mynediad i chi at lawer o bapurau newydd rhyngwladol a phapurau newydd yn y Deyrnas Unedig. Cewch edrych arnynt trwy fewngofnodi i'r Primo lle gallwch ddod o hyd i restr o ffynonellau newyddion cyfredol a newyddion o’r gorffennol yn Nghronfeydd Data A-Z, ynghyd â gwybodaeth am fynediad oddi ar y campws.

Mae adnoddau allweddol ar gael drwy ddefnyddio Gale Reference Complete sy'n cynnwys:

 • Gale Onefile News: cronfa-ddata testun-llawn sy’n chwilio papurau newyddion rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang.
 • Times Digital Archive: argraffiadau digidol cyflawn o’r Times rhwng 1785 a 2014.

Newyddion

Porwch drwy'r tabiau i weld y gwahanol ffyrdd y medrwch ddal fyny gyda'r newyddion diweddaraf.

BOB (Box of Broadcasts)

Dal i fyny â newyddion radio a theledu.  Cynnwys dros 60+ o sianeli teledu a radio.

Dyma ein Cwestiynau a Holir yn Aml am BoB: https://faqs.aber.ac.uk/index.php?search=BOB

Center for Research Libraries - Global Resources Network

Center for Research Libraries

Mae Center for Research Libraries (CRL) yn gonsortiwm rhyngwladol o Brifysgolion, Colegau a Llyfrgelloedd ymchwil annibynnol.
Mae tua 5,000,000 o bapurau newydd, cylchgronau, llyfrau, pamffledi, traethodau, archifau, cyhoeddiadau'r Llywodraeth, ac adnoddau eraill a ddelir gan CRL yn cefnogi ymchwil ac addysgu gwreiddiol. Mae casgliadau CRL yn cynnwys deunyddiau o bob rhanbarth byd: Affrica Is-Sahara, America Ladin, y Dwyrain Canol, De a De -Ddwyrain Asia, Gogledd America ac Ewrop. Er bod y casgliadau hyn yn rhai papur a microffurf yn bennaf, mae CRL yn darparu mynediad ar-lein i gorff o ddeunyddiau digidol sy'n ehangu'n barhaus.

Gale Reference Complete

 • Mae hwn yn becyn gyda ...

  • dros 28,000 o gyfnodolion

  • dros 1,700 o rifynnau eLyfr (4,000 o gyfrolau) gan gynnwys gwyddoniaduron a chyfeiriaduron

  • dros 13 miliwn o dudalennau o ffynonellau cynradd hanesyddol o'r 13eg i'r 21ain ganrif

  • dros 1.5 miliwn o eitemau o feirniadaeth llenyddiaeth a gweithiau llenyddol testun llawn

Gale Primary Sources

 • Dogfennau hanesyddol digidol o dros 500 mlynedd o hanes y byd, wedi'u curadu gan Gale a phartneriaethau llyfrgelloedd o bob cwr o'r byd.

Gale Onefile News

 • Cronfa-ddata testun-llawn sy’n chwilio papurau newyddion rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang.

Home

Online Newspapers

Miloedd o bapurau newydd y byd wedi'u rhestru fesul gwlad a rhanbarth.

SciCentral Home

SciCentral

Porth i'r ffynonellau newyddion gwyddoniaeth gorau.

ScienceDaily

Science Daily

Eich ffynhonnell ar gyfer y newyddion ymchwil diweddaraf

Times Digital Archive 

Cronfa-ddata sy’n cynnwys rhifyn digidol cyflawn The Times (Llundain) o 1785- 2019. Mae’n cynnwys pob tudalen gyflawn o bob rhifyn o’r papur, gan gynnwys penawdau, erthyglau a delweddau o’r holl gynnwys – tudalennau blaen, erthyglau golygyddol, hysbysiadau geni a marw, hysbysebion a mân hysbysebion.

British Newspapers. UK Media Online.

UK National News

Pob papur newydd cenedlaethol a rhanbarthol wedi'u gyhoeddi ar-lein: dyddiol, wythnosol a chylchgronau misol yr holl gyfryngau darlledu.

Gwasanaethau Hysbysu

Mae gwasanaethau rhybuddio, a elwir hefyd yn wasanaethau ymwybyddiaeth cyfredol neu rybuddion awtomatig, yn eich helpu i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau yn eich maes trwy eich hysbysu pan fydd gwybodaeth newydd ar gael.

Mae tanysgrifio i rybuddion mewn cylchgronau, rhybuddion cronfa ddata a rhybuddion gwe yn ffordd wych o gadw fyny gyda'r datblygiadau diweddaraf.

Gallwch sefydlu rhybuddion o lawer o gronfeydd data fel eich bod yn cael eich hysbysu drwy e-bost pryd bynnag y cyhoeddir erthyglau newydd sy'n cyfateb i'ch pwnc a'ch diddordebau ymchwil.

JSTOR

Archif amlddysgyblaethol o gylchgronau academiadd, llyfrau a phamffledi.

JournalTOCs

Dyma'r casgliad chwiliadwy mwyaf o dablau cynnwys cyfnodolion ysgolheigaidd lle gallwch ddarganfod y papurau mwyaf newydd sy'n dod yn uniongyrchol o'r cyhoeddwyr cyn gynted ag y byddant wedi'u cyhoeddi ar-lein.

 

ZETOC

Gwasanaeth monitro a chwilio am gyhoeddiadau ymchwil byd-eang.

prfysgolaber_gg

Mwy o wybodaeth ar sut i gadw i fyny gyda gwybodaeth

Edrychwch drwy'r dudalen we Cadw i fyny yn eich pwnc astudio ar sut y gall platfformau megis porthwyr cyfryngau cymdeithasol, blogiau a phodlediadau, cymdeithasau proffesiynol, rhwydweithiau cymdeithasol ymchwilwyr, rhestrau postio academaidd fod yn fuddiol.