Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Cefnogaeth Llyfrgell i Ymchwilwyr: Adnoddau ar gyfer Ymchwil

Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau

Mae Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau yn caniatáu defnyddwyr cofrestredig i wneud cais am eitemau nad ydynt ar gael yn llyfrgelloedd y Brifysgol.

Gallwn gefnogi staff a myfyrwyr gydag ymchwil a dysgu trwy leoli a chyflenwi llyfrau, penodau ac erthyglau a gedwir gan lyfrgelloedd eraill.

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn talu costau o’r dyraniad ar gyfer y gwahanol grwpiau o ddefnyddwyr ym mhob adran academaidd, yn amodol ar yr arian sydd ar gael.

Am fwy o wybodaeth  ac i weld sawl cais am ddim fedrwch ei gyflwyno, ewch i'r dudalen Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau. 

Digideiddio pennod

Mewn ymateb i COVID-19, rydym wedi cyflwyno gwasanaeth dros dro i ddigideiddio penodau o lyfrau.

Gweler ein tudalen we https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/digitisation/digideiddiopennod/  am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth â gwybodaeth ar sut i wneud cais am bennod.

Dyma Gwestiynau Cyffredin gyda manylion ar sut i wneud cais am bennod: https://faqs.aber.ac.uk/3069

Cronfeydd data allweddol

 • JSTOR  
  Archif aml-ddisgyblaethol o bamffledi, llyfrau a chyfnodolion academaidd. 

 • ScienceDirect 
  Ffynhonnell wybodaeth ar gyfer ymchwil gwyddonol, technegol a meddygol
 • Scopus
  Cronfa ddata fawr o grynodebau a dyfyniadau
 • Web of Science 
 • Crynodebau o erthyglau cyfnodolion ysgolheigaidd a thraethodau hir mewn seicoleg a phynciau perthnasol. Gallwch wirio argaeledd erthyglau testun llawn trwy glicio ar yr eicon '@aber' drws nesaf i'r canlyniadau chwilio.
 • Business Source Complete cynnwys mynediad i dros 3,000 o gyfnodolion. Mae'n ymdrin â phob agwedd ar fusnes, gan gynnwys cyllid, rheoli, systemau gwybodaeth rheoli, marchnata a busnes rhyngwladol.
 • Computer Society (IEEE) - Yr IEEE Computer Society yw sefydliad aelodaeth mwyaf blaenllaw'r byd sy'n ymroddedig i gyfrifiadureg a thechnoleg. Mae'r Llyfrgell Ddigidol yn dal mwy na 550,000 o erthyglau a phapurau ar gyfrifiadureg a thechnoleg.
 • Lexis®Library - Ar gyfer adnoddau cyfraith a throseddeg allweddol
 • PubMed - Cynnwys mwy na 26 miliwn o ddyfyniadau ar gyfer llenyddiaeth fiofeddygol o MEDLINE, cyfnodolion gwyddor bywyd, a llyfrau ar-lein.

Gale OneFile News

Cronfa-ddata testun-llawn sy’n chwilio papurau newyddion rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang.

Zetoc 

Gwasanaeth monitro a chwilio am gyhoeddiadau ymchwil byd-eang. http://zetoc.jisc.ac.uk/

Adnoddau Mynediad Agored

Cewch hyd i ddeunydd academaidd Mynediad Agored a'i ddefnyddio trwy Primo, catalog llyfrgell y Brifysgol, a Phorth Ymchwil Aberystwyth. 
Mae swm cynyddol o ddeunydd academaidd hefyd yn cael ei roi ar y rhyngrwyd fel deunydd Mynediad Agored.  Mae hyn yn golygu nad yw wedi'i guddio tu ôl i wal dâl a'i fod yn ar gael i unrhyw un.  Weithiau mae'r dogfennau hyn yn fersiynau sydd â'r un cynnwys â fersiwn derfynol a gyhoeddwyd ond fe'u gelwir yn ôl-argraffiadau neu'n Llawysgrifau sy'n cael eu Derbyn gan Awduron.  Weithiau maent yn fersiynau terfynol cyhoeddedig.

Nid yw'n hawdd dod o hyd i ddeunydd o'r fath bob amser felly mae llawer o offer a gwefannau ar gael a all helpu myfyrwyr ac ymchwilwyr i ddod o hyd i erthyglau, llyfrau a chyfnodolion sydd, yn fwriadol ac yn gyfreithiol, wedi'u cyhoeddi fel adnoddau Mynediad Agored.  Fe'u rhestrir ar y tabiau canlynol. Mae rhai wedi'u cynnwys ar system y Brifysgol, mae'n bosib bod angen ychwanegu eraill fel estyniadau i'r porwr.  Nid yw pob un yn gweithio ar bob porwr. 
Gellir dod o hyd i gynnyrch ymchwil Prifysgol Aberystwyth hefyd trwy'r adnoddau a'r gwefannau hyn.

Casgliadau Arbennig

Mae nifer o gasgliadau arbennig y Brifysgol ar gael ar gyfer ymchwil, megis y Casgliad Celtaidd (sydd ar gael i'w fenthyca), y Ganolfan Dogfennau Ewropeaidd, casgliad Appleton ar brintio lliw a rhwymo, a Chasgliad Horton o ddeunyddiau plant. Mae yna hefyd gasgliadau sydd wedi'u curadu gan adrannau megis Llyfrgell Fapiau E.G. Bowen a Chasgliadau'r Ysgol Gelf. 

Edrychwch ar dudalen Casgliadau Arbennig y Brifysgol neu cysylltwch â librarians@aber.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.