Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Cyfrifiadureg: Ystadegau

Ystadegau

Bydd y dudalen hon yn eich galluogi i weld pa wybodaeth sydd ar gael am ystadegau i gefnogi eich gwaith yn y Brifysgol os ydych yn ymchwilio ar gyfer eich aseiniad neu yn trefnu ymchwil ar gyfer eich gradd uwch neu Ddoethuriaeth. 

Cymorth SPSS

Cynlluniwyd y porth hwn i gynorthwyo academyddion a myfyrwyr newydd i ddefnyddio meddalwedd SPSS:

Presidion - IBM SPSS Academic Portal for Beginners

Cofrestrwch trwy eich cyfrif e-bost Prifysgol ond defnyddiwch gyfrinair gwahanol i gael sesiynau tiwtorial a chyfarwyddyd ar fideo ar yr isod;

•    Mewforio ffeiliau Excel
•    Rhedeg cyfernodau cydberthyniad
•    Defnyddio Tablau Addasu
•    Rhedeg Ystadegau Disgrifiadol

Ac mae llawer mwy ar gael o’r porth uchod.

 

Llyfrau yn y Llyfrgell i'ch helpu

Mae yn y llyfrgell lyfrau SPSS ar gael i’w benthyca;

Desg Mathemateg ac Ystadegaeth

A ydych yn gael trafferth neu angen cymorth gyda'ch aseiniad Mathemateg neu Ystadegaeth?

 

Mae cymorth ar gael bob wythnos yn ystod tymor dysgu ar Lefel D, Llyfrgell Hugh Owen:

Dydd Mawrth: 12.30-15.30

Dydd Mercher 9.30-12.30

Dydd Iau: 14.00-17.00 (yn cynnwys cefnogaeth cyfrwng Cymraeg)

*Os oes gennych chi ymholiadau yn ymwneud â mathemateg yn ystod cyfnod yr arholiadau neu y gwyliau, e-bostiwch maths-help@aber.ac.uk i drefnu ateb neu drafodaeth ar e-bost neu gyfarfod un-i-un*.

Ystadegau Cymru

Ystadegau Llywodraeth Cymru Mynediad i feysydd pwnc ystadegau Llywodraeth Cymru.

StatsCymru Data swyddogol ar Gymru (cyffredinol).

Ystadegau’r DU

Asiantaeth Iechyd Anifeiliad a Phlanhigion

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA)

  • Mae DEFRA yn cyhoeddi ystadegau cenedlaethol a swyddogol sy'n ymwneud â'r amgylchedd, cymunedau gwledig, bwyd, ffermio a bioddiogelwch.

IBIS World adnodd ardderchog ar gyfer gwybodaeth ac ystadegau am gwmnïau a’r sector diwydiant.

Canolfan Gyhoeddiadau Ystadegau Gwladol y DU Porth i Ystadegau Gwladol y DU.

UK Data Service y casgliad mwyaf yn y DU o ddata cymdeithasol, economaidd a phoblogaeth (data ar y DU a Rhyngwladol).

Ystadegau Amaethyddiaeth Organig

Ystadegau Gwladol Ar-lein Mynediad i ystadegau swyddogol y DU (2008 ymlaen).

Ystadegau Cymdogaeth Ystadegau lleol swyddogol llywodraeth y  DU. Adroddiadau ar gael drwy ddefnyddio chwiliadau cod post.

Ystadegau Rhyngwladol

Arweiniad i’r adnoddau data rhyngwladol sydd ar gael yn eang Dolenni i wefannau ystadegau swyddogol cenedlaethol, rhanbarthol a rhyngwladol.

Cenhedloedd Unedig - Comisiwn Ystadegol 

EUROPA  Ystadegau Amaethyddol a mesuryddyion yr Undeb Ewropeaidd

Quandl Setiau data cyfres-amser o 400 ffynhonnell. Yn cynnwys prisiau olew, graddfeydd cyfnewid, diweithdra a marchnadoedd stoc y byd.

UN DataExplorer Mynediad am ddim i brif ystadegau rhyngwladol y byd gan y Cenhedloedd Unedig. Yn cynnwys ystadegau gan y sefydliad bwyd ac amaethyddiaeth (FAO).

Undeb Ewropeaidd – Porth Data Agored  Mynediad i ddata yr Undeb Ewropeaidd.

UNWTO Tourism Statistics ystadegau cyfredol ar dwristiaeth o bob cwr o’r byd.

World Factbook Cyflwyniad cyffredinol i bob gwlad a disgrifiadau cryno o nifer o agweddau gan gynnwys pobl, llywodraeth, economi a thrafnidiaeth.

Ystadegau Adran Amaethyddol yr Unol Daleithiau