Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Cyfrifiadureg: Cyflwyniad

COVID-19: Diweddariad o'r Llyfrgell 24.03.2020

Mae cefnogaeth Llyfrgell  ar gael drwy e-bost, ffôn, Skype a MS Teams. Gweler manylion isod.

 

Mae Llyfrgell Hugh Owen a Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol ar gau nes clywir yn wahanol

 

Mae'r canolfannau dysgu ac ystafelloedd cyfrifiadura 24/7 ar gau nes clywir yn wahanol.

 

  • Ni fyddwn yn gofyn i chi ddychwelyd eich llyfrau hyd yn oed os ydynt wedi cyrraedd pen eu cyfnod benthyca. 

  • Cofiwch nad oes angen i chi boeni am eitemau ar fenthyg gan y bydd dirwyon yn cael eu diddymu o 17 Mawrth 2020. Gallwch wirio eich cyfrif llyfrgell o Primo neu trwy App Aber. 

  • Ni ellir rhoi cais am lyfr sydd wedi’i fenthyca gan unrhyw un arall.

 

Cyflwyniad

Lluniwyd y tudalennau hyn i'ch helpu i fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau llyfrgell.

Fy enw i yw Simon French, eich Llyfrgellydd Pwnc, ac rwyf yma i’ch helpu i ddod o hyd i adnoddau llyfrgell a fydd yn eich galluogi i fanteisio i’r eithaf ar eich astudiaethau ym maes Cyfrifiadureg.

Gallaf eich cynorthwyo i ddod o hyd i lyfrau ac erthyglau priodol ar gyfer eich traethodau, adolygu ac ymchwil.

Rwyf wedi fy lleoli yn Llyfrgell Hugh Owen.

Manylion Cyswllt

Profile Photo
Simon French
Manylion cyswllt: Twitter Page

Lle a sut i ddod o hyd i mi - trfniadau Cofid-19

Yn ein hymdrechion i reoli effaith coronafirws (COVID-19), bydd holl weithgareddau cymorth llyfrgell wyneb yn wyneb yn dod i ben.

 

Cefnogaeth Llyfrgell dal ar gael drwy ebost, ffôn, Skype a MS Teams. 

 

Cysylltwch â fi:

E-bost: sif4@aber.ac.uk 

Rhif ffôn: 01970 62 2080

(am ymholiadau neu i drefnu cyfarfod MS Teams)

neu

Trefnu Apwyntiad (Skype yn unig)

Defnyddiwch y linc isod o dan fy llun yn y blwch Manylion Cyswllt i ddod o hyd i ddyddiadau ac amseroedd ac i drefnu apwyntiad neu ewch i https://libcal.aber.ac.uk/appointments/simon 

Dewiswch ddydd ac amser yn ôl y trefn arferol.

 

Primo - Catalog y llyfrgell

Chwilio Primo

Twitter AberComiSci

prfysgolaber_gg