Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Cyfrifiadureg: Cyflwyniad

COVID-19: Diweddariad o'r Llyfrgell

COVID-19 Diweddariad o'r Llyfrgell

Am y wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau i wasanaethau a chyfleusterau llyfrgell oherwydd COVID-19, ewch i:

Cyflwyniad

Lluniwyd y tudalennau hyn i'ch helpu i fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau llyfrgell.

Fy enw i yw Simon French, eich Llyfrgellydd Pwnc, ac rwyf yma i’ch helpu i ddod o hyd i adnoddau llyfrgell a fydd yn eich galluogi i fanteisio i’r eithaf ar eich astudiaethau ym maes Cyfrifiadureg.

Gallaf eich cynorthwyo i ddod o hyd i lyfrau ac erthyglau priodol ar gyfer eich traethodau, adolygu ac ymchwil.

Rwyf wedi fy lleoli yn Llyfrgell Hugh Owen.

Lle a sut i ddod o hyd i mi - trfniadau Cofid-19

 

 

Cefnogaeth Llyfrgell dal ar gael drwy ebost, ffôn, a MS Teams. 

 

Cysylltwch â fi:

E-bost: sif4@aber.ac.uk 

Rhif ffôn: 01970 62 2080

(am ymholiadau neu i drefnu cyfarfod MS Teams)

neu

Trefnu Apwyntiad (MS Teams yn unig)

Defnyddiwch y linc isod o dan fy llun yn y blwch Manylion Cyswllt i ddod o hyd i ddyddiadau ac amseroedd ac i drefnu apwyntiad neu ewch i https://libcal.aber.ac.uk/appointments/simon 

Dewiswch ddydd ac amser yn ôl y trefn arferol.

 

Primo - Catalog y llyfrgell

Chwilio Primo

prfysgolaber_gg