Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Myfyrwyr Blwyddyn Sylfaen: Cyflwyniad

Y newyddion diweddaraf ar wasanaethau’r Llyfrgell a TG

Cyflwyniad

Croeso i Brifysgol Aberystwyth! Mae'r tudalennau hyn wedi'u cynllunio i'ch helpu chi i gael y gorau o'n hadnoddau wrth i chi benderfynu pa bynciau rydych chi'n mynd i'w hastudio. Ar ôl i chi ddewis, defnyddiwch y Canllawiau Pwnc penodol ar hafan LibGuides.

Cysylltwch ag unrhyw gwestiynau trwy llyfrgellwyr@aber.ac.uk 

Llyfrgell Hugh Owen Fideo

Llyfrgell Hugh Owen Fideo

Cynlluniau Llawr ac Oriau Agor y Llyfrgell

Oriau Agor

Yn ystod y tymor: 24/7

Cefnogaeth llyfrgell a TG ar gael rhwng 8.30yb - 10.00yh (Hunan-wasanaeth/defnydd cyfeiriadol: 10.00yh - 8.30yb) 

Yn ystod y gwyliau: 8.30yb - 5.30yp Llun - Gwener

Rhagor o fanylion ar ein horiau agor ar gael yma

Disgrifiad o’r Llyfrgell

Llyfrgell Hugh Owen yw prif lyfrgell y Brifysgol a chanolfan weinyddol gwasanaethau'r llyfrgell. Wedi ei lleoli ar gampws Penglais [Lleoliad], mae'n darparu man ar gyfer astudio, pa un ai ydych am astudio'n dawel ar eich pen eich hun neu gydag eraill. Darperir amrywiaeth o adnoddau i roi help llaw gyda'ch astudiaethau ac ar gyfer ymlacio mewn man tawel.

Gallwch ddod o hyd i’r rhain a mwy yn y llyfrgell

Chwiliwch Primo i ddod o hyd i deitlau pellach neu porwch trwy’r Casgliad Astudio Effeithiol ar Lawr F Hugh Owen.

Primo - Catalog y llyfrgell

Chwilio Primo