Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Canllaw Llyfrgell a TG i fyfyrwyr newydd: Defnyddio ein Llyfrgelloedd

Croeso

Bydd y canllaw canlynol yn darparu'r holl wybodaeth y byddwch ei hangen i ddefnyddio ein gwasanaethau Llyfrgell a TG. Rhowch gynnig ar y cwis ar y diwedd i weld faint rydych wedi'i ddysgu!

Desg Llyfrgell a TG

Mae Desg Llyfrgell a Technoleg Gwybodaeth rhithiol ar gael drwy sgwrs ar-lein, Teams, ffôn ac e-bost. Neu alwch heibio i'r Ddesg Wasanaeth yn Llyfrgell Hugh Owen i gael cymorth wyneb yn wyneb

Ceir rhagor o wybodaeth ar y dudalen we yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/ 

Ein Llyfrgelloedd

Llyfrgell Hugh Owen yw prif lyfrgell y Brifysgol a chanolfan weinyddol gwasanaethau'r llyfrgell. Wedi ei lleoli ar gampws [map], mae'n darparu man ar gyfer astudio, pa un ai ydych am astudio'n dawel ar eich pen eich hun neu gydag eraill. Darperir amrywiaeth o adnoddau i roi help llaw gyda'ch astudiaethau ac ar gyfer ymlacio mewn man tawel.

Lleolir Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol hefyd ar gampws Penglais. Mae'n gartref i gasgliadau Cyfrifiadureg, Mathemateg a Ffiseg ac yn cynnig amrywiaeth o fannau astudio.

Taith o gwmpas eich Llyfrgell: fideo

Benthyca o'r Llyfrgell

Bydd nifer yr eitemau y byddwch yn gallu eu benthyca o'r llyfrgell yn dibynnu ar eich cateogri benthyciwr. Mwy o fanylion ar y nifer y gallwch fenthyca, 

Gallwch fenthyca’r rhan fwyaf o lyfrau am un wythnos a chaiff y rhain eu hadnewyddu’n awtomatig i chi bob wythnos nes y bydd rhywun arall eisiau’r llyfr ac yn gwneud cais amdano, neu fod y llyfr yn cyrraedd uchafswm y cyfnod benthyca o 12 mis.

Mannau Astudio

Chwilio am fan tawel i astudio?

Ceir mannau astudio yn Llyfrgell Hugh Owen, Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol ac mewn lleoliadau eraill ar draws y campws a'r dref

 

Rhagor o wybodaeth am y mannau astudio yn Llyfrgell Hugh Owen.

Rhagor o wybodaeth am y mannau astudio yn Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol.

Rhagor o wybodaeth am fannau astudio ac ystafelloedd cyfrifiaduron eraill ar draws y campws ac yn y dref. 

Dilynwch ni

Dilynwch Gwasanaethau Gwybodaeth

 

 

Cyfryngau cymdeithasol

 

Blogiau

Cynlluniau Llawr ac Oriau Agor y Llyfrgell

Oriau Agor

LLYFRGELL HUGH OWEN

Mae Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos yn ystod y tymor

Ceir rhagor o fanylion ar ein tudalen Oriau Agor Llyfrgell Hugh Owen.

 

LLYFRGELL Y GWYDDORAU FFISEGOL

Lleolir y Llyfrgell ar y 4ydd llawr adeilad y Gwyddorau Ffisegol.

Ceir rhagor o fanylion ar ein tudalen Oriau Agor Llyfrgell Y Gwyddorau Ffisegol.

Edrychwch ar Adnoddau Astudio ar y tab nesaf