Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Addysg: Erthyglau a chronfeydd data allweddol

Cronfeydd data allweddol

EBSCO Education (cynnwys British Education Index ac ERIC)
Pecyn EBSCO Education (gan gynnwys British Education Index ac ERIC)
Mae’r pecyn EBSCO Education yn cynnwys y British Education Index, Child Development & Adolescent Studies, ERIC (Education Resource Information Center), Education Abstracts ac Educational Administration Abstracts http://search.ebscohost.com/ 

JSTOR
Archif amlddisgyblaethol o gyfnodolion, llyfrau a phamffledi academaidd. http://www.jstor.org/

PsycARTICLES
Cronfa-ddata o Gymdeithas Seicolegol America / American Psychological Association. Mynediad i destun cyflawn bron i 50 o’r cyhoeddiadau seicoleg pwysicaf yn cwmpasu disgyblaethau Ffisioleg Ddynol, Seicoleg Personoliaeth, Seicoleg Gymdeithasol, Seicoleg Addysgiadol, a mwy

Web of Science
Y celfyddydau a’r dyniaethau, y gwyddorau ymddygiadol a chymdeithasol, y gwyddorau naturiol, ffisegol a biofeddygol, a pheth peirianneg.  Yn cwmpasu deunydd a gyhoeddwyd o 1970 ymlaen.

Times Education Supplement (TES)
​Fersiwn ar-lein o’r cylchgrawn pwysig hwn. Un o’r llefydd gorau i glywed y newyddion addysgiadol diweddaraf. Mae’n cynnwys yr Online Staffroom, fforymau trafod ar gyfer holl bynciau’r Cwricwlwm, yn ogystal ag ar gyfer TAR ac ANG. Mae’n cynnwys dolenni i’r adran swyddi, atodiad ar-lein a’r siop 
lyfrau.
 

Gale OneFile News

Cronfa-ddata testun-cyflawn sy’n chwilio papurau newyddion rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang.

 

Zetoc
Cronfa ddata ymchwil a ddarperir gan y Llyfrgell Brydeinig sy’n cynnig mynediad at dros 30,000 o gyfnodolion yn ogystal â phapurau cynadleddau. Gallwch ddewis cael neges e-bost i’ch hysbysu am yr erthyglau neu’r cyfnodolion diweddaraf sy’n gysylltiedig â’ch diddordebau.

Adnoddau Cymraeg

​Gwerddon, cyfnodolyn academaidd cyfrwng Cymraeg. Mae rhifyn 26 am y Blynyddoedd Cynnar

Cylchgrawn Addysg Cymru

Mae’r rhain yn adnoddau defnyddiol hefyd:

Beth mae adolygu gan gymheiriaid yn ei olygu?

 

Mae erthyglau wedi’u hadolygu gan gymheiriaid wedi cael eu hadolygu a’u derbyn gan arbenigwyr yn eu maes cyn cael eu cyhoeddi. Mae hyn yn sicrhau bod y cyfnodolion yn cadw eu henw da a bod ansawdd yr ymchwil yn cael ei gynnal.

Defnyddiwch yr hidlydd yn Primo i chwilio yn ôl 'Wedi’u Hadolygu gan Gymheiriaid'.

Mynediad oddi ar y campws

 

Erthyglau Cyfnodolion

Mae cyfnodolion yn ffynonellau pwysig o wybodaeth academaidd. Gallwch chwilio am erthyglau cyfnodolion trwy ddefnyddio’r chwiliad Erthyglau yn Primo.