Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Addysg: Erthyglau a chronfeydd data allweddol

Cronfeydd data allweddol

EBSCO Education (cynnwys British Education Index ac ERIC)
Pecyn EBSCO Education (gan gynnwys British Education Index ac ERIC)
Mae’r pecyn EBSCO Education yn cynnwys y British Education Index, Child Development & Adolescent Studies, ERIC (Education Resource Information Center), Education Abstracts ac Educational Administration Abstracts http://search.ebscohost.com/ 

JSTOR
Archif amlddisgyblaethol o gyfnodolion, llyfrau a phamffledi academaidd. http://www.jstor.org/

PsycARTICLES
Cronfa-ddata o Gymdeithas Seicolegol America / American Psychological Association. Mynediad i destun cyflawn bron i 50 o’r cyhoeddiadau seicoleg pwysicaf yn cwmpasu disgyblaethau Ffisioleg Ddynol, Seicoleg Personoliaeth, Seicoleg Gymdeithasol, Seicoleg Addysgiadol, a mwy

Web of Science
Y celfyddydau a’r dyniaethau, y gwyddorau ymddygiadol a chymdeithasol, y gwyddorau naturiol, ffisegol a biofeddygol, a pheth peirianneg.  Yn cwmpasu deunydd a gyhoeddwyd o 1970 ymlaen.

Times Educational Supplement (TES)
Mae gennym hawl ddigyfyniad i holl gynnwys cylchgrawn y TES sydd ar gael i danysgrifwyr ar-lein: cewch ddarllen y newyddion diweddaraf; dadansoddiadau manwl; canllawiau dysgu sy'n arwain y byd, adolygiadau ymchwil ac ymchwiliadau. Byddwch hefyd yn cael gwylio fideos a gwrando ar bodlediadau. 

I gael defnyddio’r adnodd y bydd angen i chi greu’ch proffil eich hun yn: tes.com gan ddefnyddio eich cyfeiriad ebost Prifysgol Aberystwyth (os oes gennych gyfrif eisoes gyda chyfeiriad ebost personol, bydd angen i chi greu proffil newydd o hyd gyda'ch ebost Aberystwyth er mwyn cael gweld cylchgrawn y TES). 
Ar ôl i chi wneud hynny, gallwch fynd i'r hafan a dechrau darllen newyddion, dadansoddiadau, canllawiau dysgu ac adolygiadau ymchwil (y gallwch ddod o hyd i’r deunydd priodol drwy'r penawdau ar frig y dudalen).
Mae canllawiau wedi’u hatodi a fydd yn eich helpu i greu’ch proffil ac i gael defnyddio’r wefan drwy'r ap. Gallwch hefyd gyrraedd yr adnodd drwy Primo ac ABiéC yr Adnoddau Gwybodaeth Electronig.

Gale OneFile News

Cronfa-ddata testun-cyflawn sy’n chwilio papurau newyddion rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang.

 

Adnodd Teaching Times 

Mae Teaching Times yn cynnwys dewis eang o erthyglau ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf ym meysydd addysgu, dysgu, ac arweinyddiaeth. Hefyd mae ganddo fanc gwybodaeth ac adnoddau hyblyg ar gyfer stafell ddosbarth - adnoddau y gallwch eu teilwra i’ch rhwydwaith penodol eich hun.

I agor Teaching Times, chwiliwch amdano yn Primo (primo.aber.ac.uk), neu trwy: https://www.teachingtimes.com/. Bydd angen ichi fewngofnodi trwy’r Sefydliad, gweler y cyfarwyddiadau yn y ddogfen fer a atodwyd. Gallwch hefyd greu cyfrif personol, ond does dim angen gwneud hynny i weld y testun cyflawn.

Mae’r adnodd hwn yn disodli Siren Films, gan na wnaed llawer o ddefnydd o hwnnw. Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu sylw cofiwch roi gwybod i mi.

Adnoddau Cymraeg ar gyfer Addysg

Gwerddon, cyfnodolyn academaidd cyfrwng Cymraeg. (Mae rhifyn 26 am y Blynyddoedd Cynnar)
Cylchgrawn Addysg Cymru
 
Mae’r rhain yn adnoddau defnyddiol hefyd:

Beth mae adolygu gan gymheiriaid yn ei olygu?

 

Mae erthyglau wedi’u hadolygu gan gymheiriaid wedi cael eu hadolygu a’u derbyn gan arbenigwyr yn eu maes cyn cael eu cyhoeddi. Mae hyn yn sicrhau bod y cyfnodolion yn cadw eu henw da a bod ansawdd yr ymchwil yn cael ei gynnal.

Defnyddiwch yr hidlydd yn Primo i chwilio yn ôl 'Wedi’u Hadolygu gan Gymheiriaid'.

Erthyglau Cyfnodolion

Mae cyfnodolion yn ffynonellau pwysig o wybodaeth academaidd. Gallwch chwilio am erthyglau cyfnodolion trwy ddefnyddio’r chwiliad Erthyglau yn Primo.

Teaching Times

Adnodd Teaching Times 

Mae Teaching Times yn cynnwys dewis eang o erthyglau ynglŷn â’r datblygiadau diweddaraf ym meysydd addysgu, dysgu, ac arweinyddiaeth. Hefyd mae ganddo fanc gwybodaeth ac adnoddau hyblyg ar gyfer stafell ddosbarth - adnoddau y gallwch eu teilwra i’ch rhwydwaith penodol eich hun.

I agor Teaching Times, chwiliwch amdano yn Primo (primo.aber.ac.uk), neu trwy: https://www.teachingtimes.com/. Bydd angen ichi fewngofnodi trwy’r Sefydliad, gweler y cyfarwyddiadau yn y ddogfen fer a atodwyd. Gallwch hefyd greu cyfrif personol, ond does dim angen gwneud hynny i weld y testun cyflawn.

Mae’r adnodd hwn yn disodli Siren Films, gan na wnaed llawer o ddefnydd o hwnnw. Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu sylw cofiwch roi gwybod i mi.

Times Educational Supplement

Times Educational Supplement (TES)
Mae gennym hawl ddigyfyniad i holl gynnwys cylchgrawn y TES sydd ar gael i danysgrifwyr ar-lein: cewch ddarllen y newyddion diweddaraf; dadansoddiadau manwl; canllawiau dysgu sy'n arwain y byd, adolygiadau ymchwil ac ymchwiliadau. Byddwch hefyd yn cael gwylio fideos a gwrando ar bodlediadau. 

I gael defnyddio’r adnodd y bydd angen i chi greu’ch proffil eich hun yn: tes.com gan ddefnyddio eich cyfeiriad ebost Prifysgol Aberystwyth (os oes gennych gyfrif eisoes gyda chyfeiriad ebost personol, bydd angen i chi greu proffil newydd o hyd gyda'ch ebost Aberystwyth er mwyn cael gweld cylchgrawn y TES). 
Ar ôl i chi wneud hynny, gallwch fynd i'r hafan a dechrau darllen newyddion, dadansoddiadau, canllawiau dysgu ac adolygiadau ymchwil (y gallwch ddod o hyd i’r deunydd priodol drwy'r penawdau ar frig y dudalen).
Mae canllawiau wedi’u hatodi a fydd yn eich helpu i greu’ch proffil ac i gael defnyddio’r wefan drwy'r ap. Gallwch hefyd gyrraedd yr adnodd drwy Primo ac ABiéC yr Adnoddau Gwybodaeth Electronig.