Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Addysg: Llyfrau ac e-lyfrau

Lleoliadau’r Silffoedd

Prif adrannau:

LA Hanes addysg
LB1028-1049 Ymchwil addysgol
LB1050 Anawsterau darllen ac ysgrifennu
LB1051 Seicoleg addysgol
LB1140 Addysg y blynyddoedd cynnar
LB1501 Addysg gynradd
LB1523 Y Cwricwlwm Cenedlaethol
LB1564-1570 Datblygiad y cwricwlwm yn gyffredinol
LB1705-2286 Addysgu a hyfforddi athrawon
LB2800 Rheoli ysgolion
LB3013 Rheolaeth a disgyblaeth yn yr ystafell ddosbarth
LB3051-3060 Asesu
LC2042 Addysg menywod
LC3701-3747 Addysg ddwyieithog ac aml-ddiwylliannol
LC3965-4803 Anghenion addysgol arbennig

Casgliadau TAR

Casgliad TAR

Casgliad o adnoddau i fyfyrwyr TAR, i'w hadnabod trwy chwilio am label gwyrdd ar y meingefn. Yn ystod cyfnodau ymarfergol gall myfyrwyr TAR fenthyg y llyfrau hyn am gyfnod cyfan y lleoliad. Adnoddau i'w benthyca am bythefnos, tridiau a chyfnod byr yw'r holl adnoddau eraill.

Defnyddiwch Primo primo.aber.ac.uk i chwilio trwy'r catalog llyfrgell ar-lein, i reoli eich benthyciadau llyfrgell ac i ddarganfod e-lyfrau, e-gyfnodolion a chronfeydd-data.

Llyfrau allweddol a rhagarweiniol

Casgliad Llên Plant 

Casgliad Llên Plant 
Dewch i archwilio’r casgliad Llên Plant, sydd wedi’i leoli ar Lefel F, nod dosbarth PZ. Mae gennym ddetholiad da o ffuglen i blant, yn amrywio o lyfrau lluniau a llenyddiaeth gyfoes i blant i ffuglen i oedolion ifanc. Bydd yn arbennig o ddefnyddiol i chi os ydych yn astudio TAR neu Astudiaethau Plentyndod/Addysg.

Sut mae dod o hyd i e-lyfr

Sut i gael mynediad i e-lyfrau

Sut ydw i'n gael mynediad i e-lyfrau.

Gellir canfod gyd o'n e-lyfrau drwy pori drwy ein catalog llyfrgell, Primo. Teipiwch mewn eich allweddeiriau a phan welwch Mynediad Ar-lein yn erbyn y llyfr penodedig, dewiswch drwy glicio ar y linc cyfatebol i naill ai i'w ddarllen ar-lein neu i'w lawrlwytho.  

Eitem chi angen ddim ar gael yn electronig?

Os oes angen llyfr arnoch, ond methu cael mynediad iddo, gallwch ddefnyddio ein gwasanaethau:

Byddwn yn prynu fersiwn electronig os oes un ar gael.

  • Gallwch gwneud nifer o geisiadau.
  • Byddwn yn prynu yn ddiofyn copïau ychwanegol o unrhyw e-lyfr “defnyddiwr cydamserol” sydd wedi rhedeg allan o gredydau, ac o unrhyw e-lyfr “mynediad i nifer cyfyngedig o ddefnyddwyr” sydd â mwy nag un person yn aros amdano. 

Primo - Catalog y llyfrgell

Chwilio Primo

E-lyfrau

Mae Prifysgol Aberystwyth yn tanysgrifo i ystod eang o e-lyfrau a chasgliadau o e-lyfrau.

Mae gennym filoedd o e-lyfrau ac mae ein casgliad yn tyfu'n barhaus.

Gallwch gael mynediad i ddarllen e-lyfr drwy Primo. Yn y blwch chwilio, rhowch un neu ddau eiriau allweddol o'r teitl a chyfenw yr awdur. Pan fydd canlyniadau'r chwiliad yn ymddangos, gallwch ddewis clicio Testun Llawn Ar-lein yn y ddewislen ar y chwith i arddangos canlyniadau ar gyfer elyfrau yn unig.  

Os oes gennym y llyfr mewn fersiwn electronig, bydd y cofnod ar Primo yn datgan Mynediad arlein.

Mwy o lyfrau

Myfyrwyr yn unig

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r llyfr 'rydych yn chwilio amdano yn y llyfrgell, gallwch wneud cais amdano trwy'r ymgyrch ​Mwy o Lyfrau (Myfyrwyr yn unig).

Bydd pob llyfr sy'n cael ei archebu drwy'r ymgyrch yn cael ei osod yng nghasgliad y llyfrgell.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'r dudalen Mwy o Lyfrau.