Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Addysg: Llyfrau ac e-lyfrau

Lleoliadau’r Silffoedd

Prif adrannau:

LA Hanes addysg
LB1028-1049 Ymchwil addysgol
LB1050 Anawsterau darllen ac ysgrifennu
LB1051 Seicoleg addysgol
LB1140 Addysg y blynyddoedd cynnar
LB1501 Addysg gynradd
LB1523 Y Cwricwlwm Cenedlaethol
LB1564-1570 Datblygiad y cwricwlwm yn gyffredinol
LB1705-2286 Addysgu a hyfforddi athrawon
LB2800 Rheoli ysgolion
LB3013 Rheolaeth a disgyblaeth yn yr ystafell ddosbarth
LB3051-3060 Asesu
LC2042 Addysg menywod
LC3701-3747 Addysg ddwyieithog ac aml-ddiwylliannol
LC3965-4803 Anghenion addysgol arbennig

Casgliadau TAR

Casgliad TAR

Casgliad o adnoddau i fyfyrwyr TAR, i'w hadnabod trwy chwilio am label gwyrdd ar y meingefn. Yn ystod cyfnodau ymarfergol gall myfyrwyr TAR fenthyg y llyfrau hyn am gyfnod cyfan y lleoliad. Adnoddau i'w benthyca am bythefnos, tridiau a chyfnod byr yw'r holl adnoddau eraill.

Defnyddiwch Primo primo.aber.ac.uk i chwilio trwy'r catalog llyfrgell ar-lein, i reoli eich benthyciadau llyfrgell ac i ddarganfod e-lyfrau, e-gyfnodolion a chronfeydd-data.

Mwy o lyfrau

Myfyrwyr yn unig

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r llyfr 'rydych yn chwilio amdano yn y llyfrgell, gallwch wneud cais amdano trwy'r ymgyrch ​Mwy o Lyfrau (Myfyrwyr yn unig).

Bydd pob llyfr sy'n cael ei archebu drwy'r ymgyrch yn cael ei osod yng nghasgliad y llyfrgell.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'r dudalen Mwy o Lyfrau. 

FAQ - Sut ydw i'n cael mynediad i e-adnoddau oddi ar y campws

Llyfrau allweddol a rhagarweiniol

Casgliad Llên Plant 

Casgliad Llên Plant 
Dewch i archwilio’r casgliad Llên Plant, sydd wedi’i leoli ar Lefel F, nod dosbarth PZ. Mae gennym ddetholiad da o ffuglen i blant, yn amrywio o lyfrau lluniau a llenyddiaeth gyfoes i blant i ffuglen i oedolion ifanc. Bydd yn arbennig o ddefnyddiol i chi os ydych yn astudio TAR neu Astudiaethau Plentyndod/Addysg.

Sut mae dod o hyd i e-lyfr

Primo - Catalog y llyfrgell

Chwilio Primo

Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau

Mae'r Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau yn caniatáu i ddefnyddwyr cofrestredig ofyn am eitemau nad ydynt ar gael yn Llyfrgell y Brifysgol. Gallwn gynorthwyo staff a myfyrwyr i ymchwilio a dysgu trwy ganfod a darparu llyfrau, penodau, ac erthyglau sy'n cael eu cadw gan lyfrgelloedd eraill. Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn talu costau dyrannu i'r gwahanol grwpiau defnyddwyr ymhob adran academaidd, yn amodol ar y cyllid sydd ar gael.

Cliciwch fan hyn i gael mwy o wybodaeth ac i weld faint o geisiadau am ddim y cewch eu harchebu.