Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Canllaw Llyfrgell a TG i fyfyrwyr newydd: Cymorth a Chefnogaeth

Cysylltwch â ni


Mae nifer o ffyrdd i chi gysylltu â ni:


Ffôn: 01970 62 2400
Ebostis@aber.ac.uk
Sgwrsio ar-lein: cliciwch ar yr eicon du 'Sgwrsio nawr' ar ein tudalennau
FAQs: https://www.aber.ac.uk/cy/is/faq/

Wyneb i wyneb: yn Llyfrgell Hugh Owen 


Am y wybodaeth ddiweddaraf:


 Facebook
RSS
Twitter

 

Instagram

Cwestiynau Cyffredin


Mae ein Cwestiynau Cyffredin yn llawn o wybodaeth fuddiol. Cymerwch olwg arnynt fan hyn. 

LibGuides

Canllawiau i'ch helpu chi yw ein LibGuides. Maent yn cynnig gwybodaeth fanwl am adnoddau print ac electronig ar gyfer pob pwnc
https://libguides.aber.ac.uk

                libguide celf

Cysylltwch â'ch Llyfrgellydd

Tîm Cysylltiadau Academaidd , Gwasanaethau Gwybodaeth, Llyfrgell Hugh Owen, Penglais, Aberystwyth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DZ

Ffôn: 01970 621896
Ebost: llyfrgellwyr@aber.ac.uk

Archebu apwyntiad gyda'ch Llyfrgellydd Pwnc

Gallwn eich helpu i fanteisio i'r eithaf ar yr adnoddau a'ch cyfeirio at adnoddau defnyddiol a gwefannau perthnasol.  Rydym yn cynnig apwyntiadau un-i-un ar-lein trwy Microsoft Teams neu wyneb yn wyneb i'ch cynorthwyo i ddod o hyd i ddeunyddiau ar gyfer eich aseiniadau, gwaith ymchwil ac adolygiadau o lenyddiaeth.  Archebwch fan hyn:

Llyfrgellwyr Pwnc  : Gwasanaethau Gwybodaeth , Prifysgol Aberystwyth