Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Canllaw Llyfrgell a TG i fyfyrwyr newydd: Adnoddau astudio

Croeso

Bydd y canllaw canlynol yn darparu'r holl wybodaeth y byddwch ei hangen i ddefnyddio ein gwasanaethau Llyfrgell a TG. Rhowch gynnig ar y cwis ar y diwedd i weld faint rydych wedi'i ddysgu!

Am y wybodaeth ddiweddaraf am nediadau i wasanaethau a chyfleusterau llyfrgell oherwydd COVID-19, ewch at::  https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/isupdate/

Adnoddau astudio

E-bost

Mae Office 365 yn cynnig e-bost, calendr, cysylltiadau, a Onedrive gyda 1TB o le storio. Gallwch hefyd lawr lwytho Microsoft Office yn rhad ac am ddim.

Edrychwch ar eich e-byst yn rheolaidd ar: webmail.aber.ac.uk

Rhwydwaith diwifr

Cysylltwch â rhwydwaith Eduroam trwy ddefnyddio eich ffôn symudol neu’ch gliniadur. Defnyddiwch eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair Prifysgol Aberystwyth.

Wedi anghofio cyfrinair?

Peidiwch â phoeni! Gallwch ailosod eich cyfrinair ar-lein: https://myaccount.aber.ac.uk/open/reset/ Bydd angen i chi ateb y cwestiynau diogelwch yn gyntaf. Dewch i'r brif ddesg yn Llyfrgell Hugh Owen os ydych chi'n cael problemau.

MS Teams

Offeryn cyfathrebu yw MS Teams a allai gael ei ddefnyddio gan eich tiwtoriaid a staff eraill i gysylltu â chi, cynnal sesiynau ar-lein neu ofyn i chi gydweithio i greu dogfen.

AberLearn Blackboard

Dyma Amgylchedd Dysgu Rhithwir y Brifysgol lle mae darlithwyr yn rhannu gwybodaeth, deunyddiau a gweithgareddau dysgu sy’n ymwneud â’ch astudiaethau. 
Bydd modd i chi fewngofnodi i Blackboard o fewn awr i ysgogi eich cyfrif cyfrifiadurol Prifysgol Aberystwyth. Bydd eich modiwlau yn ymddangos pan fyddwch wedi gorffen cofrestru.

Cofnod Myfyriwr

Edrychwch ar hwn yn rheolaidd ar https://studentrecord.aber.ac.uk/ i weld:

 • Modiwlau a chanlyniadau
 • Amserlenni
 • Rhestr dasgau
 • Manylion personol

Cwestiynau a Holir yn Aml


Mae ein Cwestiynau a Holir yn Aml yn llawn o wybodaeth defnyddiol. Cymrwch olwg arnynt y fan hyn. 

Eich Cerdyn Aber

Eich Cerdyn Aber yw eich cerdyn adnabod myfyriwr ac mae’n adnodd pwysig i roi mynediad i chi i amrywiaeth o gyfleusterau a gwasanaethau, gan gynnwys:

 • yr allwedd i ddrws eich ystafell wely (gan ddibynnu ar eich preswylfa)
 • benthyca o’r llyfrgell
 • mynediad i’r ystafelloedd cyfrifiaduron 24 awr a’r llyfrgell y tu allan i’r oriau craidd
 • argraffu, llungopïo a sganio
 • Undeb Myfyrwyr PA
 • Cerdyn Chwaraeon Aber
 • prynu bwyd a diod

ApAber


ApAber yw app ffôn symudol Prifysgol Aberystwyth. Mae'r nodweddion integredig yn cynnwys eich amserlen darlithoedd, Primo, a faint o arian sydd ar eich cerdyn Aber. Ar gael ar Android ac Apple iOS.

Argraffu a llungopïo


Mae peiriannau argraffu/llungopïo/sganio ar gael mewn gwahanol leoliadau ledled y campws. Gallwch fewngofnodi i unrhyw un ohonynt gyda naill ai eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair neu â Cherdyn Aber.

Edrychwch ar Dod o hyd i adnoddau ar y tab nesaf.