Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Canllaw Llyfrgell a TG i fyfyrwyr newydd: Adnoddau astudio

Cyfarpar astudio

Microsoft 365 ac E-bost

Mae Microsoft 365 yn cynnig e-bost, calendr, cysylltiadau, a Onedrive gyda 1TB o le storio. Gallwch hefyd lawr lwytho Microsoft Office yn rhad ac am ddim. Edrychwch ar eich e-byst yn rheolaidd ar: outlook.aber.ac.uk
Immersive Reader: Er mwyn ei gwneud yn haws darllen dogfennau, e-byst a nodiadau, mae’r Darllenydd Ymdrwythol ar gael yn Microsoft 365. Gyda gosodiadau ffont, gramadeg, llais, ffocws ac eraill y gallwch eu haddasu a'u defnyddio yn Word, Outlook ac OneNote.

Rhwydwaith diwifr

Cysylltwch â rhwydwaith Eduroam trwy ddefnyddio eich ffôn symudol neu’ch gliniadur. Defnyddiwch eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair Prifysgol Aberystwyth.

Wedi anghofio cyfrinair?

Peidiwch â phoeni! Gallwch ailosod eich cyfrinair ar-lein: https://myaccount.aber.ac.uk/open/reset/ Bydd angen i chi ateb y cwestiynau diogelwch yn gyntaf. Cysylltwch â ni os oes unrhyw broblemau.

MS Teams

Offeryn cyfathrebu yw MS Teams a allai gael ei ddefnyddio gan eich tiwtoriaid a staff eraill i gysylltu â chi, cynnal sesiynau ar-lein neu ofyn i chi gydweithio i greu dogfen.

Benthyciadau offer

Cewch fenthyca offer megis cyfrifiaduron llechen, glinaduron a meicroffonau o'r Gwasanaethau Gwybodaeth am dymor byr. Rhagor o fanylion am yr hyn sydd ar gael a sut i'w archebu yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/loans/

AberLearn Blackboard

Dyma Amgylchedd Dysgu Rhithwir y Brifysgol lle mae darlithwyr yn rhannu gwybodaeth, deunyddiau a gweithgareddau dysgu sy’n ymwneud â’ch astudiaethau. 

Bydd modd i chi fewngofnodi i Blackboard o fewn awr i ysgogi eich cyfrif cyfrifiadurol Prifysgol Aberystwyth. Bydd eich modiwlau yn ymddangos pan fyddwch wedi gorffen cofrestru.

Tarwch olwg ar fodiwl Cefnogi eich Dysgu i ddechrau

Cofnod Myfyriwr

Edrychwch ar hwn yn rheolaidd ar https://studentrecord.aber.ac.uk/ i weld:

 • Modiwlau a chanlyniadau
 • Amserlenni
 • Rhestr dasgau
 • Manylion personol

Cwestiynau Cyffredin


Mae ein Cwestiynau Cyffredin yn llawn o wybodaeth fuddiol. Cymerwch olwg arnynt fan hyn. 

Argraffu a llungopïo


Mae peiriannau argraffu/llungopïo/sganio ar gael mewn gwahanol leoliadau ledled y campws. Gallwch fewngofnodi i unrhyw un ohonynt gyda naill ai eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair neu â Cherdyn Aber.

Eich Cerdyn Aber

Eich Cerdyn Aber yw eich cerdyn adnabod myfyriwr ac mae’n adnodd pwysig sy'n rhoi mynediad i chi i amrywiaeth o gyfleusterau a gwasanaethau, gan gynnwys:

 • yr allwedd i ddrws eich ystafell wely 
 • benthyca o’r llyfrgell
 • mynediad i’r ystafelloedd cyfrifiaduron 24 awr a’r llyfrgell y tu allan i’r oriau craidd
 • argraffu, llungopïo a sganio
 • cofrestru'ch presenoldeb yn eich darlithoedd a'ch seminarau
 • mynediad i Undeb y Myfyrwyr
 • Cerdyn Chwaraeon Aber
 • prynu bwyd a diod

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwneud cais ar gyfer eich Cerdyn Aber cyn dod i'r campws fel y bydd yn barod i chi ei gasglu pan gyrhaeddwch chi. 

ApAber


ApAber yw app ffôn symudol Prifysgol Aberystwyth. Mae'r nodweddion integredig yn cynnwys eich amserlen darlithoedd, Primo, a faint o arian sydd ar eich cerdyn Aber. Ar gael ar Android ac Apple iOS.

Edrychwch ar Dod o hyd i adnoddau ar y tab nesaf.