Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Dysgu Gydol Oes: Cyflwyniad

Y newyddion diweddaraf ar wasanaethau’r Llyfrgell a TG

Gwybodaeth gweithio ac astudio o adref

Cwestiynau a holir yn aml

Gwybodaeth ddefnyddiol i staff a myfyrwyr sy'n gweithio ac astudio o adref.

https://faqs.aber.ac.uk/ 

Desg Llyfrgell a TG

Mae Desg Llyfrgell a Technoleg Gwybodaeth (y ddesg ar Lefel D) ar gael drwy sgwrs ar-lein, ffôn ac e-bost. Mae adeilad y llyfrgell ar gau. 

Am holl ymholiadau yn ymwneud â’r Llyfrgell a Gwasanaethau TG gallwch gysylltu â ni drwy:

 • Ffonio 01970 62 2400
  • Dydd Llun - ddydd Iau: 08:30 - 17:30
  • Dydd Gwener: 08.30 - 16.30
  • Dydd Sadwrn a dydd Sul-  AR GAU
 • ebostio gg@aber.ac.uk
 • defnyddio'r ddolen sgwrs nawr ar ein tudalennau gwe

Rhagor o wybodaeth ar y dudalen we: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/ 

Eitem chi angen ddim ar gael yn electronig?

Os oes angen llyfr arnoch, ond methu cael mynediad iddo, gallwch ddefnyddio ein gwasanaethau:

Byddwn yn prynu fersiwn electronig os oes un ar gael.

 • Gallwch gwneud nifer o geisiadau.
 • Byddwn yn prynu yn ddiofyn copïau ychwanegol o unrhyw e-lyfr “defnyddiwr cydamserol” sydd wedi rhedeg allan o gredydau, ac o unrhyw e-lyfr “mynediad i nifer cyfyngedig o ddefnyddwyr” sydd â mwy nag un person yn aros amdano. 

Manylion Cyswllt

Sarah Gwenlan's picture
Sarah Gwenlan
Manylion cyswllt:
Hugh Owen Library
01970 621870
Cyfryngau cymdeithasol: Facebook Page Twitter Page

Gwasanaeth Clicio a Chasglu y Llyfrgell

pile of assorted-color books

Mae gwybodaeth ar ein gwasanaeth Clicio a Chasglu, a rhai gwasanaethau cyfyngedig eraill, ar gael ar https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/cac. Os gwelwch yn dda, darllenwch y dudalen hon yn ofalus cyn defnyddio’r gwasnaeth. Yr ydym yn dibynnu arnoch chi i ddilyn ein rheoliadau newydd a amlinellir ar y dudalen er mwyn parhau i ddarparu’r gwasanaeth hwn.

Mae'r gwasanaeth Clicio a Chasglu ar gael yn ddyddiol rhwng 13:00-17:00 ar Lefel D, Llyfrgell Hugh Owen.

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth ynglŷn â defnyddio’r Gwasanaeth ar ein tudalennau Cwestiynau Cyffredin Clicio a Chasglu.

Ceir mwy o wybodaeth ar eich diogelwch wrth ddefnyddio'r gwasanaeth Clicio a Chasglu drwy fynd i'r dudalen we yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/cac/

Am ddim!

AM DDIM – e-lyfrau ac adnoddau eraill ar-lein sydd ar gael ichi dros-dro gan gyhoeddwyr academaidd, ac eraill. Peidiwch ag anghofio chwaith bod eich llyfrgelloedd cyhoeddus a chenedlaethol yn adnoddau rhyfeddol ar-lein.

Mynediad oddi ar y Campws

Mae ein casgliadau o gyfnodolion electronig, cronfeydd data ac e-lyfrau yn parhau i fod ar gael i chi 24/7 ar ac oddi ffwrdd o’r campws.

Cyn i chi ddechrau unrhyw chwilio oddi ar y campws:
mewngofnodwch i Primo
 • Ewch i https://primo.aber.ac.uk/
 • Mewngofnodwch gan ddefnyddio'r ddolen Mewngofnodi ar ochr dde uchaf eich sgrin.

undefined

Rydych chi'n gwybod eich bod wedi mewngofnodi'n llwyddiannus os yw'ch enw'n arddangos ar ochr dde uchaf eich sgrin.

Rydych bellach wedi'ch dilysu i gael mynediad at adnoddau electronig tanysgrifiedig Prifysgol Aberystwyth. Os byddwch chi'n cau'ch porwr, bydd angen i chi fewngofnodi i Primo eto i ail-ddilysu.

I gael rhagor o wybodaeth ar ddefnyddio e-adnoddau oddi ar y campws gweler ein Cwestiynau a Holir yn Aml rhif 163. (Saesneg yn unig, aros am gyfieithiad). 

Chwe awgrym ar gyfer meistroli Primo

Ail-gyflwyno gwasanaethau

Ers cau adeiladau’r llyfrgell ym mis Mawrth, rydym wedi bod yn brysur yn darparu mynediad i adnoddau arlein ichi, ac i gefnogaeth a chyngor. Mae'r tabiau canlynol yn dangos pa wasanaethau sydd ar gael a pha rai sydd ddim ar gael eto. 

 • Mynediad i ofod astudio, carelau neu ystafelloedd astudio mewn grŵp
 • Mynediad i gyfleusterau cyfrifiadurol
 • Rhwymo
 • Pori’r casgliadau
 • Casglu Eitemau Gwasaneth Cyflenwi
 • Rhoddion i’r Llyfrgell heblaw rhai sydd wedi eu trefnu o flaen llaw
 • Cyfleusterau i wylio DVD/Fideo
 • Gwasanaeth ymholiad wyneb i wyneb
 • Lamineiddio
 • Loceri
 • Papurau Newydd
 • OPAC’s
 • Ymgynghori Llyfrau Anghyffredin a dogfennau archifdy
 • Peiriant fendio

Mynediad i e-adnoddau oddi ar y campws

prfysgolaber_gg

AberComiSci Twitter