Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Dysgu Gydol Oes: Cyflwyniad

Llyfregelloedd / Oriau Agor

Llyfrgell Hugh Owen

Llyfrgell Hugh Owen yw prif lyfrgell y brifysgol a chanolfan weinyddol Gwasanaethau Gwybodaeth.

Oriau Agor

 

Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol

Lleolir Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol ar y 4ydd llawr o adeilad y Gwyddorau Ffisegol ar gampws Penglais.

Oriau Agor

Taith o gwmpas eich Llyfrgell: fideo

Carosel

Cite Them Right

Cite Them Right

Great to book to help het those referencing marks!!

Legal Skills

Practical Legal Skills

Desg Llyfrgell a TG

Mae Desg Llyfrgell a Technoleg Gwybodaeth ar gael drwy ymweld â Lefel D, Llyfgell Hugh Owen, sgwrs ar-lein, Teams, ffôn ac e-bost. 

Ceir rhagor o wybodaeth ar y dudalen we: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/ 

Cysylltwch â'ch Llyfrgellydd

Cofiwch gysylltu os oes gennych unrhyw ymholiadau. llyfrgellwyr@aber.ac.uk neu i archebu apwyntiad ar-lein gyda'ch Llyfrgellydd.

 

Manylion Cyswllt

Profile Photo
Connie Davage

Gwasanaethau i Fyfyrwyr Dysgu Gydol Oes

Gwasanaethau TG a Llyfrgell ar gael ar gyfer Gydol Oes: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/lll/

 

Lifelong Learning Twitter feed