Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Dysgu Gydol Oes: Deunydd ddim ar gael?

Pan nad yw adnodd ar gael yn y Llyfrgell

Fe welwch y bydd adegau pan na fydd yr adnodd chi angen ei ddefnyddio ar gael o gasgliadau'r llyfrgell. Yn y senario hwn mae nifer o opsiynau ar gael i chi i geisio cael gafael ar y deunyddiau sydd eu hangen arnoch chi:

  • Gwasanaeth digideiddio pennod o lyfr
  • Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau
  • Mwy o Lyfrau

Digideiddio pennod

Mae'r Llyfrgell yn cynnig gwasanaeth digido penodau ar gais i fyfyrwyr a staff i gefnogi eich astudiaethau ac ymchwil. 

Darganfyddwch fwy a chwblhewch y ffurflen gais ar-lein yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/digitisation/chapterdigitisation/ 

Cyflenwi Dogfennau

Mae gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau yn caniatáu defnyddwyr cofrestredig Prifysgol Aberystwyth i wneud cais am eitemau nad ydynt ar gael yn llyfrgelloedd y Brifysgol.

Mwy o wyboaeth am y gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau

Mwy o lyfrau

Os na allwch ddod o hyd i lyfr yr ydych yn chwilio amdano yn y llyfrgell, gallwch wneud cais amdano drwy’r ymgyrch Mwy o Lyfrau (Myfyrwyr yn unig).

Bydd pob llyfr a archebir trwy'r ymgyrch yn cael ei roi yng nghasgliad y llyfrgell.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'r dudalen Mwy o Lyfrau.