Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Dysgu Gydol Oes: Cyfnodolion ac Erthyglau

Cyfnodolion ac Erthyglau

Cyhoeddiad yw cyfnodolyn sy'n canolbwyntio ar bwnc penodol sy'n gallu cynnwys detholiad o erthyglau, llythyrau, ymchwil, barn ac adolygiadau a ysgrifennwyd gan wahanol awduron. Cyhoeddir cyfnodolion yn reolaidd, megis yn wythnosol, misol neu chwarterol. Mae pob copi yn rifyn ac mae set o rifynnau yn gwneud cyfrol (fel arfer, mae pob blwyddyn yn gyfrol ar wahân). Gelwir cyfnodolion weithiau yn gylchgronau. Unrhyw beth a welwch ar Primo neu yn ein Llyfrgelloedd gyda PER yn y rhif dosbarth, golyga hyn ei fod yn gyfnodolyn. Gallant fod ar gael mewn fformat print, ar-lein neu'r ddau.

Pam defnyddio erthyglau?

  • Maent yn ffynonellau pwysig ar gyfer gwybodaeth pwnc neu ymchwil.
  • Gwybodaeth am ddatblygiadau cyfredol.
  • Cyhoeddir erthyglau cylchgrawn yn gyflymach na llyfrau, felly gallant fod yn fwy cyfredol.
  • Maent yn aml yn ymdrin â phwnc yn fanwl ac yn cynnwys ymchwil gwreiddiol.

Gallwch ddod o hyd i gyfnodolion printiedig cyfredol a henach ar Lefel F ac E o Lyfrgell Hugh Owen.

Gellir canfod cyfnodolion ar silffoedd ar wahân i'r prif gasgliad llyfrau.

Sut i chwilio am gyfnodolion yn Primo?

I chwilota am GYFNODOLION / E-GYFNODOLION:

  • cadwch y chwiliad fel Llyfrgelloedd (y chwiliad diofyn).

  • Bydd y chwiliad hwn yn chwilio am:rau/e-lyfrau neu gylchgronau/ electronig neu ffisegol mewn llyfrgelloedd y campws: llyfrau, cylchgronau, papurau newydd, pamffledi, DVDs, e-lyfrau, e-gylchgronau a ffynonellau gwybodaeth electronig eraill y mae AU yn tanysgrifio iddynt (chwiliadau am deitlau e-lyfrau/e-cyfnodolion nid penodau/erthyglau unigol o fewn).

 

Mae llyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth yn tanysgrifio i ystod eang o e-gylchgronau.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar dudalennau gwe adnoddau electronig. 

 

Mae erthyglau yn darparu ffynonellau pwysig o wybodaeth academaidd. 

  • I chwilio am erthyglau testun llawn, newidwch y dewisiad yn y gwymplen i Erthyglau

Sut ydw i'n dod o hyd i erthyglau testun llawn yn Erthyglau Primo?

Mae ein casgliadau o gyfnodolion electronig, cronfeydd data ac e-lyfrau yn parhau i fod ar gael i chi 24/7 ar ac oddi ffwrdd o’r campws.

Cyn i chi ddechrau unrhyw chwilio oddi ar y campws: mewngofnodwch i Primo

 

undefined

Rydych chi'n gwybod eich bod wedi mewngofnodi'n llwyddiannus os yw'ch enw'n arddangos ar ochr dde uchaf eich sgrin.

Rydych bellach wedi'ch dilysu i gael mynediad at adnoddau electronig tanysgrifiedig Prifysgol Aberystwyth. Os byddwch chi'n cau'ch porwr, bydd angen i chi fewngofnodi i Primo eto i ail-ddilysu.