Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Dysgu Gydol Oes: Casgliadau

Casgliadau Prifysgol Aberystwyth

Mae Llyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth yn dal casgliadau o ddeunyddiau at ddibenion academaidd ym meysydd y Celfyddydau a'r Dyniaethau, y Gwyddorau a'r Gwyddorau Cymdeithasol. 

Cewch fanylion am ein holl gasgliadau ein tudalen Casgliadau Prifysgol Aberystwyth.

Primo - Catalog y llyfrgell

Chwilio Primo

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Llyfrgell adnau cyfreithiol yw Llyfrgell Genedlaethol Cymru, sy'n hawlio copi o bob cyhoeddiad print ym Mhrydain ac Iwerddon.

Gallwch bori drwy'r catalog a chwilio'r casgliadau arlein. Mae rhai casgliadau wedi eu digido a gellir eu gweld arlein. Fe gewch wybodaeth bellach ynghyd â rhestr o adnoddau digidol ar dudalen Adnoddau LlGC.

Casgliadau defnyddiol eraill

Library Hub Discover

Porwch dros 119 o gatalogau llyfrgell arbenigol, cenedlaethol ac academaidd o’r Deyrnas Unedig ac Iwerddon: https://discover.libraryhub.jisc.ac.uk/  

Adnoddau ar-lein dros dro

Mae llyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth yn gwneud cais am dreialon rhad ac am ddim o adnoddau ar-lein mewn ymateb i ymholiadau gan staff a myfyrwyr. 

Rydym hefyd yn gwneud cais am dreialon o adnoddau newydd a allai fod yn ddefnyddiol ac o ddiddordeb yng nghyswllt addysgu, dysgu neu ymchwil.

E-bostiwch llyfrgellwyr@aber.ac.uk ar ôl rhoi cynnig ar unrhyw rai o’r treialon hyn, gan nodi’n fyr pam y byddai’r adnodd yn ddefnyddiol i chi.

Os hoffech gael mynediad at gynnwys llyfrgell am ddim ar ôl i gyhoeddwr academaidd gysylltu â chi, anfonwch y manylion at eich llyfrgellydd academaidd llyfrgellwyr@aber.ac.uk a fydd yn rhoi mynediad ichi.

Darperir y dyddiadau gorffen.