Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Y Ganolfan Dogfennau Ewropeaidd: Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd

Cyfraith Ewrop

Prif Gronfeydd Data

EUR-Lex - Yma fe gaiff y cyhoedd fynediad am ddim i gyfraith yr Undeb Ewropeaidd. Mae’n cynnwys testun cyflawn cytundebau cyfunol a’r holl ddeddfwriaeth sydd mewn grym. Ceir yma hefyd destun cyflawn cyfresi C ac L y Cyfnodolyn Swyddogol ar gyfer y 45 diwrnod diwethaf.


PreLex - Mae’r safle hwn yn eich galluogi i olrhain cynnydd cynigion a mentrau deddfwriaethol yr UE.


Summaries of EU Legislation - Crynodeb o’r prif fesurau a gweithdrefnau deddfwriaethol ar gyfer pob un o weithgareddau’r Undeb Ewropeaidd.

 

Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd /Court of Justice of the European Union (CURIA) - Mae’n darparu testun cyflawn trafodaethau’r Llys Cyfiawnder a Llys Ewropeaidd y Gwrandawiad Cyntaf ac Achosion Staff ers Mehefin 1997, yn ogystal â datganiadau i’r wasg sy’n ymwneud â phenderfyniadau pwysig.

Libguide y Gyfraith

Dewch o hyd i ragor o adnoddau’r Gyfraith a chymorth:  https://libguides.aber.ac.uk/c.php?g=660333&p=4663109

Tiwtorialau EUR-Lex

Cyfnodolyn Swyddogol yr UE (Official Journal of the EU)

Mynediad uniongyrchol at Gyfnodolyn Swyddogol yr UE.