Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Y Ganolfan Dogfennau Ewropeaidd: Llyfrau ac e-lyfrau

Lleoliadau’r Silffoedd

Meysydd allweddol:

 

Y Ganolfan Dogfennau Ewropeaidd (Lefel F - Hugh Owen)

  • Ystadegau
  • Hanes y Cyngor a’r Undeb Ewropeaidd

Meysydd eraill o ddiddordeb (Lefel F - Hugh Owen):

  • KJ Cyfraith Ewrop (yn cynnwys Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd)

Chwiliwch drwy Primo i ddod o hyd i ragor o feysydd pwnc a theitlau.

 

Cynlluniau Llawr ac Oriau Agor y Llyfrgell

Oriau agor yn ystod y Tymor
Ar agor 24/7
 

Oriau craidd: 09:00-17:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener
Gwasanaeth ymholiadau llawn


Gwasanaethau wedi eu staffio: 08.30-22:00
Y tu allan i'n horiau gwasanaeth craidd, sef 09: 00-17: 00, Llun-Gwener, efallai bydd angen ailgyfeirio rhai ymholiadau.


Hunan-wasanaeth / defnydd cyfeiriol: 22:00-08:30 ac ar ddydd Mercher rhwng 9 a 10 (hyfforddiant staff)

 

Ceir rhagor o fanylion yma

Pori trwy e-lyfrau Busnes

Gellir dod o hyd i’n holl e-lyfrau ar Primo, neu efallai y byddai’n well gennych bori trwy’r holl deitlau a gynigir gan un o’n prif ddarparwyr e-lyfrau, ProQuest Ebook Central.

Primo - Catalog y llyfrgell

Chwilio Primo

Sut i gael gafael ar e-lyfrau