Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Y Ganolfan Dogfennau Ewropeaidd: Cadw i fyny

European Sources Online

European Sources Online (ESO) gwasanaeth gwybodaeth o werth ychwanegol sy’n cael ei ddiweddaru bob dydd ac sy’n canolbwyntio ar yr Undeb Ewropeaidd, gwledydd Ewrop ac ar faterion sydd o bwys i ddinasyddion a rhanddeiliaid Ewrop heddiw.

Newyddion

Lexis Nexis

Nexis

Cronfa-ddata testun-cyflawn sy’n chwilio papurau newyddion rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang o dros 100 o wledydd, cylchgronau busnes a diwydiant, newyddion busnes a gwybodaeth cwmnïau.

BOB (Box of Broadcasts)

Dal i fyny â newyddion radio a theledu.  Cynnwys dros 60+ o sianeli teledu a radio.

Times Digital Archive 

Cronfa-ddata sy’n cynnwys rhifyn digidol cyflawn The Times (Llundain) o 1785- 1985. Mae’n cynnwys pob tudalen gyflawn o bob rhifyn o’r papur, gan gynnwys penawdau, erthyglau a delweddau o’r holl gynnwys – tudalennau blaen, erthyglau golygyddol, hysbysiadau geni a marw, hysbysebion a mân hysbysebion.

BBC News – Ewrop

Loading ...

Gwasanaethau Rhybudd

Mae JournalTOCs yn wasanaeth ymwybyddiaeth cyfredol i ddarganfod yr erthyglau diweddaraf gan y cyhoeddwyr.  Dyma gasgliad rhad ac am ddim o dablau cynnwys cyfnodolion ysgolheigaidd. Caiff dros 30,000 o gyfnodolion eu cynnwys. Gellir gosod rhybuddion ar gyfer cyfrolau newydd o’r cyfnodolion yr ydych yn eu ‘dilyn’.

 

 

Rhybuddion ZETOC

Cronfa ddata ymchwil a ddarperir gan y Llyfrgell Brydeinig gyda mynediad i dros 30,000 o gyfnodolion a phapurau cynhadledd. Gellir gosod rhybuddion e-bost ar gyfer teitlau’r erthyglau neu’r cyfnodolion diweddaraf sy’n gysylltiedig â’ch diddordebau.

European Commission