Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Y Ganolfan Dogfennau Ewropeaidd: Dogfennau Swyddogol

EU Bookshop

EU Bookshop Siop lyfrau swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, ar gyfer e-lyfrau am ddim, copïau PDF am ddim a chopïau print am weithgareddau’r UE.

EUROPA search

EUROPA - Dyma chwilotwr swyddogol yr UE i ddod o hyd i wybodaeth o sefydliadau ac asiantaethau’r UE sydd ar gael drwy borthol EUROPA.  

Cronfa Ddata dan sylw

European Sources Online  gwasanaeth gwybodaeth o werth ychwanegol sy’n cael ei ddiweddaru bob dydd ac sy’n canolbwyntio ar yr Undeb Ewropeaidd, gwledydd Ewrop ac ar faterion sydd o bwys i ddinasyddion a rhanddeiliaid Ewrop heddiw.

Dogfennau Swyddogol

Ymhlith y dogfennau swyddogol sydd ar gael y mae:

Cyfnodolyn Swyddogol y Cymunedau Ewropeaidd (Official Journal of the European Communitieshttp://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html

Deddfwriaeth (cyfres L) sy’n cynnwys testun cyflawn rheoliadau, cyfarwyddebau a phenderfyniadau. Cyhoeddir yn ddyddiol.Legislation (L-series). http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html

Hysbysiadau Gwybodaeth (cyfres C) sy’n cynnwys Gwybodaeth a Hysbysiadau megis Barn y Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol, cynigion ar gyfer deddfwriaeth a gwybodaeth yngl┼Ěn â’r Comisiwn. Cyhoeddir yn ddyddiol. http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html

Atodiad i’r Cyfnodolyn Swyddogol (cyfres s) sy’n cynnwys manylion ynghylch yr holl gyflenwad cyhoeddus a chontractau gwaith sydd ar gael ar gyfer tendr yn y Gymuned Ewropeaidd. http://www.ojeu.eu/

Dogfennau Gweithio’r Comisiwn (Dogfennau COM) sy’n cynnwys testunau’r cynigion ar gyfer deddfwriaeth a gwybodaeth gefndirol ddefnyddiol. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&coteId=1&version=ALL 

Trafodaethau ac adroddiadau Senedd Ewrop http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html

Adroddiad cyffredinol a bwletin yr Undeb Ewropeaidd  http://europa.eu/european-union/documents-publications/reports-booklets/general-report_en

Mae Swyddfa Ystadegau’r Cymunedau Ewropeaidd yn cynhyrchu amrywiaeth eang o ddata ystadegol am yr Undeb Ewropeaidd, sy’n ymwneud â phynciau fel yr economi a chyllid, poblogaeth ac amgylchiadau cymdeithasol, masnach allanol, yr amgylchedd ac ymchwil a datblygu.  Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home