Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Y Ganolfan Dogfennau Ewropeaidd: Erasmus+

Erasmus

Erasmus+ yw rhaglen gyfnewid flaenllaw’r Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer myfyrwyr a staff Addysg Uwch. Fel myfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth, cewch gyfle i astudio neu weithio dramor fel rhan o’ch rhaglen, heb ymestyn hyd eich gradd. Gall staff dreulio hyd at 5 diwrnod yn dysgu neu’n hyfforddi mewn sefydliad Ewropeaidd.

https://www.aber.ac.uk/en/international/study-abroad/erasmus/