Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear: Gwefannau a ffynonellau eraill

Mapiau

Gall mapiau, print a digidol, fod yn ffynhonnell wybodaeth ddefnyddiol ar draws ystod o wahanol ddisgyblaethau gan gynnwys amaethyddiaeth, gwyddorau biolegol, y ddaear a'r diwydiant gwledig.  Gall mapiau o'r dref a'r tir ddarparu llawer o fanylion a gall mapiau hanesyddol ddangos datblygiad ar draws y canrifoedd.

Papurau Cynadleddau

Mae cynhadledd yn ddigwyddiad wedi'i drefnu gan sefydliad, Cymdeithas neu sefydliad lle gall academyddion ac ymchwilwyr gyflwyno a thrafod eu gwaith ac mae'n ffordd bwysig o gyfnewid a lledaenu gwybodaeth. Papur cynhadledd yw'r testun neu'r Cyflwyniad a roddir mewn cynhadledd. Gellir cyfeirio at gasgliad o bapurau cynhadledd fel trafodion cynhadledd. 

Edrychwch ar y gwefannau canlynol lle gallwch chwilio am gynadleddau yn ôl maes pwnc, dyddiad, lleoliad a chyrchfan. Gallwch hefyd gofrestru i dderbyn rhybuddion a diweddariadau e-bost am ddim o'r digwyddiadau sy'n cyfateb i'ch diddordebau.

Conference Alerts

 

Primo - Catalog y llyfrgell

Chwilio Primo