Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Celf a Hanes Celf: Cyflwyniad

Cyflwyniad

Helo! Fy enw i yw Lloyd Roderick, eich Llyfrgellydd Pwnc, ac rwyf yma i’ch helpu i ddod o hyd i adnoddau llyfrgell a fydd yn eich galluogi i fanteisio i’r eithaf ar eich astudiaethau ym maes Celf a Hanes Celf

Gallaf eich helpu gyda...

  • dod o hyd i lyfrau ac erthyglau priodol ar gyfer eich traethodau, adolygu ac ymchwil.
  • ​cyfeirnodi a chyfeirio
  • darparu hyfforddiant ar sgiliau gwybodaeth a chynnig cymorth cynhwysfawr

Lluniwyd y canllaw hyn i'ch helpu i fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau llyfrgell.

Stanley Anderson : prints : a catalogue raisonné / Robert Meyrick & Harry Heuser

Sydney Lee : Prints : a catalogue raisonné / Robert Meyrick

Gwilym Prichard : a lifetime's gazing / Robert Meyrick & Harry Heuser

Claudia Williams : an intimate acquaintance./ Roberth Meyrick & Harry Heuser

Figure and ground : Keith Vaughan drawings, prints and photographs 1935-1962 / Colin Cruise

Pre-Raphaelite drawing / Colin Cruise

Book cover: Gustave Caillebotte as worker, collector, painter

Gustave Caillebotte as worker, collector, painter / Samuel Raybone

Book cover: The Bible as Visual Culture / John Harvey

The Bible as Visual Culture / John Harvey

Desg Llyfrgell a TG

Mae Desg Llyfrgell a Technoleg Gwybodaeth ar gael drwy ymweld â Lefel D, Llyfgell Hugh Owen, sgwrs ar-lein, Teams, ffôn ac e-bost. 

Ceir rhagor o wybodaeth ar y dudalen we: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/ 

Taith o amgylch Llyfrgell Hugh Owen

Diweddariadau

Aberystwyth University logo

Diweddariadau Gwasanaethau GG

Dilynwch ein blog i gael y newyddion diweddaraf am wasanaethau Gwasanaethau Gwybodaeth.

Tanysgrifiwch i'r blog i dderbyn hysbysiad e-bost o unrhyw faterion a allai effeithio ar eich defnydd o'n systemau a'n gwasanaethau ni.

Sesiynau galw-heibio wyneb-yn-wyneb

Rwy'n cynnig sesiynau wyneb-yn-wyneb galw heibio Llyfrgell:

11yb - 2yp, dydd Gwener

Desg Ymholiadau Lefel F,

Llyfrgell Hugh Owen

(yn ystod tymor yn unig)

Dewch â'ch cwestiynau am ddod o hyd i ffynonellau gwybodaeth ar gyfer eich aseiniadau, traethawd hir neu ymchwil.

Fel arall, gallwch e-bostio eich cwestiynau ataf: glr9@aber.ac.uk 

Trefnu apwyntiad

Methu dod draw i'r sesiwn galw-heibio ar Lefel F?

Beth am  drefnu cyfarfod ar-lein neu wyneb yn wyneb gyda mi i gael sgwrs am eich ymholiad llyfrgell.

Trefnwch apwyntiad 

Dewiswch leoliad, dyddiad a'r amser sydd orau gennych. Anfonir e-bost atoch i gadarnhau y manylion.