Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Celf a Hanes Celf: Cyflwyniad

COVID-19 Diweddariad o'r Llyfrgell

Stanley Anderson : prints : a catalogue raisonné / Robert Meyrick & Harry Heuser

Sydney Lee : Prints : a catalogue raisonné / Robert Meyrick

Gwilym Prichard : a lifetime's gazing / Robert Meyrick & Harry Heuser

Claudia Williams : an intimate acquaintance./ Roberth Meyrick & Harry Heuser

Figure and ground : Keith Vaughan drawings, prints and photographs 1935-1962 / Colin Cruise

Pre-Raphaelite drawing / Colin Cruise

Book cover: Gustave Caillebotte as worker, collector, painter

Gustave Caillebotte as worker, collector, painter / Samuel Raybone

Book cover: The Bible as Visual Culture / John Harvey

The Bible as Visual Culture / John Harvey

Desg Llyfrgell a TG

Mae Desg Llyfrgell a Technoleg Gwybodaeth ar gael drwy ymweld â Lefel D, Llyfgell Hugh Owen, sgwrs ar-lein, Teams, ffôn ac e-bost. 

Ceir rhagor o wybodaeth ar y dudalen we: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/ 

Gwasanaeth Clicio a Chasglu y Llyfrgell

pile of assorted-color books

Mae gwybodaeth ar ein gwasanaeth Clicio a Chasglu, a rhai gwasanaethau cyfyngedig eraill, ar gael ar https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/cac. Os gwelwch yn dda, darllenwch y dudalen hon yn ofalus cyn defnyddio’r gwasnaeth. Yr ydym yn dibynnu arnoch chi i ddilyn ein rheoliadau newydd a amlinellir ar y dudalen er mwyn parhau i ddarparu’r gwasanaeth hwn.

Mae'r gwasanaeth Clicio a Chasglu ar gael yn ddyddiol rhwng 13:00-17:00 ar Lefel D, Llyfrgell Hugh Owen.

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth ynglŷn â defnyddio’r Gwasanaeth ar ein tudalennau Cwestiynau Cyffredin Clicio a Chasglu.

Ceir mwy o wybodaeth ar eich diogelwch wrth ddefnyddio'r gwasanaeth Clicio a Chasglu drwy fynd i'r dudalen we yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/cac/

Manylion Cyswllt

Profile Photo
Lloyd Roderick
Cyfryngau cymdeithasol: Twitter Page

Cyflwyniad

Helo! Fy enw i yw Lloyd Roderick, eich Llyfrgellydd Pwnc, ac rwyf yma i’ch helpu i ddod o hyd i adnoddau llyfrgell a fydd yn eich galluogi i fanteisio i’r eithaf ar eich astudiaethau ym maes Celf a Hanes Celf.

Gallaf eich cynorthwyo i ddod o hyd i lyfrau ac erthyglau priodol ar gyfer eich traethodau, adolygu ac ymchwil.

Lluniwyd y tudalennau hyn i'ch helpu i fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau llyfrgell.