Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Addysg Gofal Iechyd: Cyflwyniad

Manylion Cyswllt

Profile Photo
Simone Anthony
hi/ei she/her
Manylion cyswllt:
01970 622402

Cyflwyniad

Helo! Fy enw i yw Simone Anthony, eich Llyfrgellydd Pwnc, ac rwyf yma i’ch helpu i ddod o hyd i adnoddau llyfrgell a fydd yn eich galluogi i fanteisio i’r eithaf ar eich astudiaethau ym maes Addysg Gofal Iechyd.

Gallaf eich helpu gyda...

  • dod o hyd i lyfrau ac erthyglau priodol ar gyfer eich traethodau, adolygu ac ymchwil.
  • ​cyfeirnodi a chyfeirio

Lluniwyd y canllaw hyn i'ch helpu i fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau llyfrgell.

 

 

      

Sesiynau galw-heibio wyneb-yn-wyneb

Rwy'n cynnig sesiynau wyneb-yn-wyneb galw heibio (Ar y rhan fwyaf o ddyddiau Llun yn ystod y tymor).

0900 - 0950 dydd Llun IBERS, 1.31.

1000 - 1200 dydd Llun Desg Ymholiadau Lefel F, Llyfrgell Hugh Owen

Dewch â'ch cwestiynau am ddod o hyd i ffynonellau gwybodaeth ar gyfer eich aseiniadau.

Fel arall, gallwch e-bostio eich cwestiynau ataf: sia1@aber.ac.uk 

neu archebu apwyntiad

Twitter Gwasanaethau Gwybodaeth

Desg Llyfrgell a TG

Mae Desg Llyfrgell a Technoleg Gwybodaeth ar gael drwy ymweld â Lefel D, Llyfgell Hugh Owen, sgwrs ar-lein, Teams, ffôn ac e-bost. 

Ceir rhagor o wybodaeth ar y dudalen we: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/ 

Taith o amgylch Llyfrgell Hugh Owen