Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Addysg Gofal Iechyd: Cyflwyniad

Helo!

 Trefnwch apwyntiad gyda fi

Helo! Fy enw i yw Simone Anthony, eich Llyfrgellydd Pwnc, ac rwyf yma i’ch helpu i ddod o hyd i adnoddau llyfrgell a fydd yn eich galluogi i fanteisio i’r eithaf ar eich astudiaethau ym maes Addysg Gofal Iechyd.

Os nad wyf ar gael, cliciwch yma i wneud apwyntiad gydag aelod arall o dîm y llyfrgell neu ebost llyfrgellwyr@aber.ac.uk

*Rwy’n gweithio’n rhan-amser: Dydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Iau 0900-1300, Mercher 0900-1515 (Dydw i ddim yn gweithio dydd Gwener)

Manylion Cyswllt

Profile Photo
Simone Anthony
hi/ei she/her
Manylion cyswllt:
01970 622402

Sesiynau galw-heibio wyneb-yn-wyneb

Rwy'n cynnig sesiynau wyneb-yn-wyneb galw heibio (Ar y rhan fwyaf o ddyddiau Llun yn ystod y tymor).

0900 - 0950 dydd Llun Gwendolen Rees, 1.31.

1000 - 1200 dydd Llun Desg Ymholiadau Lefel F, Llyfrgell Hugh Owen

Dewch â'ch cwestiynau am ddod o hyd i ffynonellau gwybodaeth ar gyfer eich aseiniadau.

Fel arall, gallwch e-bostio eich cwestiynau ataf: sia1@aber.ac.uk / llyfrgellwyr@aber.ac.uk

neu archebu apwyntiad

Llyfrgellwyr Pwnc

Dilynwch ni

Dilynwch Gwasanaethau Gwybodaeth

 

 

Cyfryngau cymdeithasol

 

Blogiau

Desg Llyfrgell a TG

Mae Desg Llyfrgell a Technoleg Gwybodaeth ar gael drwy ymweld â Lefel D, Llyfgell Hugh Owen, sgwrs ar-lein, Teams, ffôn ac e-bost. 

Ceir rhagor o wybodaeth ar y dudalen we: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/ 

Taith o amgylch Llyfrgell Hugh Owen