Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Addysg Gofal Iechyd: Cyfnodolion, erthyglau, gwefannau, cronfeydd data ac adnoddau eraill

Cyfnodolion, erthyglau, gwefannau, cronfeydd data ac adnoddau eraill

Mae cyfnodolion yn darparu ffynonellau pwysig o wybodaeth academaidd. 

 • I chwilio am gyfnodolion, cadwch y chwiliad i Llyfrgelloedd, y chwilio diofyn. 
 • Gallwch chwilio am erthyglau cyfnodolion yn Primo gan ddefnyddio'r gwymplen ar yr ochr dde a dewis Erthyglau.

Sut ydw i'n dod o hyd i erthyglau testun llawn yn Erthyglau Primo?

Mae cyfnodolyn yn gyhoeddiad sy'n canolbwyntio ar faes pwnc penodol a all gynnwys erthyglau, llythyrau, ymchwil, barn ac adolygiadau a ysgrifennwyd gan wahanol awduron. Cyhoeddir cyfnodolion yn rheolaidd, megis wythnosol, misol neu chwarterol. Mae pob copi yn rifyn ac mae cyfres o rifynnau yn gwneud cyfrol (fel arfer mae pob blwyddyn yn gyfrol ar wahân).

Unrhyw eitem a welwch ar Primo neu yn ein Llyfrgelloedd gyda PER yn y rhif dosbarth, golyga hyn ei fod yn gyfnodolyn sy'n cynnwys papurau byr ar bynciau penodol. Gellir dod o hyd iddynt ar ffurf print, ar-lein neu'r ddau.

Pam defnyddio erthyglau?

 • Maent yn ffynonellau pwysig ar gyfer gwybodaeth pwnc neu ymchwil.
 • Gwybodaeth am ddatblygiadau cyfredol.
 • Cyhoeddir erthyglau cylchgrawn yn gyflymach na llyfrau, felly gallant fod yn fwy cyfredol.
 • Maent yn aml yn ymdrin â phwnc yn fanwl ac yn cynnwys ymchwil gwreiddiol.

Mae erthyglau wedi’u hadolygu gan gymheiriaid wedi cael eu hadolygu a’u derbyn gan arbenigwyr yn eu maes cyn cael eu cyhoeddi. Mae hyn yn sicrhau bod y cyfnodolion yn cadw eu henw da a bod ansawdd yr ymchwil yn cael ei gynnal.

Defnyddiwch yr hidlydd yn Primo i chwilio yn ôl 'Wedi’u Hadolygu gan Gymheiriaid

E-ffynonellau a Gwybodaeth PA

Sut ydw in dod o hyd i gyfnodolion yn Primo?

Introducing BrowZine

Mae llyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth yn tanysgrifio i ystod eang o e-gylchgronau.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar dudalennau gwe adnoddau electronig

LibKey Nomad - mynediad un clic at erthyglau y cyfeirir atynt ar wefannau ysgolheigaidd a pheiriannau chwilio 

Estyniad porwr y gellir ei lawrlwytho yw LibKey Nomad. Mae’n darparu dolenni yn awtomatig at erthyglau yn y cyfnodolion mae llyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth yn tanysgrifio iddynt. Gwybodaeth bellach: https://wordpress.aber.ac.uk/librarian/?p=823&lang=cy

 

Mae’r Ap Complete Anatomy gan Elsevier yn dechnoleg 3D datblygedig sy'n darparu dealltwriaeth drylwyr o'r corff dynol. Mae'r ap arloesol hwn yn cynnwys nodweddion megis atlas 3D o’r corff dynol a dysgu rhyngweithiol i'ch helpu i weld a chofio cysyniadau allweddol. Mae'r ap ar gael ar ddyfeisiau a llwyfannau lluosog, gan gynnwys Apple, Android a Windows.

I gael mynediad i'r ap

Lawrlwythwch yr ap Complete Anatomy a defnyddiwch eich cyfeiriad e-bost Prifysgol i greu cyfrif.
Dolenni i lawrlwytho'r ap ar gyfer iPad, Mac, iPhone, windows, Android

Y cod ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yw: FKLHRC2GQYEH Sut ydw i'n defnyddio fy nghod actifadu sefydliadol?

Os ydych yn aelod o staff ym Mhrifysgol Aberystwyth, e-bostiwch sia1@aber.ac.uk / llyfrgellwyr@aber.ac.uk ar gyfer y cod trwydded addysgwr.

Tiwtorialau a fideos

Dechrau Arni: Yr Hanfodion

Complete Anatomy - Dysgwch y pethau sylfaenol mewn eiliadau

Tiwtorialau ar yr holl Nodweddion/Swyddogaethau

Llwyfan

3D4Medical gan Elsevier

Rhagor o gymorth

Canolfan Gymorth Complete Anatomy

Cysylltwch â Simone sia1@aber.ac.uk / librarians@aber.ac.uk am gymorth.

Os dymunwch, gallwch hefyd chwilio drwy gronfeydd data dyfyniadau (sy’n cynnwys manylion am ymchwil ac erthyglau) ac adnoddau yn uniongyrchol. Ar gyfer Addysg Gofal Iechyd, y prif adnoddau yw:

Applied Social Sciences Index & Abstracts (ASSIA)

British Nursing Database Cronfa ddata lyfryddol flaenllaw sy'n cefnogi'r arfer, addysg ac ymchwil ar gyfer nyrsys, bydwragedd a darparwyr iechyd yn y DU a'r gymuned nyrsio ehangach. Mae'r gronfa ddata lawn hon yn darparu crynodebau a mynegai ar gyfer cannoedd o deitlau, sef testunau a gyhoeddwyd ers 1993. Mae'r llenyddiaeth yn canolbwyntio ar deitlau a gyhoeddwyd yn y DU, Awstralia a Chanada, ynghyd â detholiad o deitlau nyrsio rhyngwladol pwysig.

CINAHL Plus with Full Text Mae CINAHL yn darparu cynnwys eang gan gynnwys dros 50 o arbenigeddau nyrsio, patholeg lleferydd ac iaith, maeth, iechyd cyffredinol a meddygaeth.

Cochrane Library Casgliad o gronfeydd data yw’r Llyfrgell Cochrane sy’n cynnwys gwahanol fathau o dystiolaeth annibynnol o safon wrth wneud penderfyniadau gofal iechyd yn cynnwys Cronfa Ddata Cochrane o Adolygiadau Systematig.

MEDLINE with Full Text Mae Medline yn darparu gwybodaeth feddygol awdurdodol ar feddygaeth, nyrsio, deintyddiaeth, milfeddygaeth, y system gofal iechyd, gwyddorau cyn-glinigol a llawer mwy. Mae MEDLINE yn defnyddio mynegeio MeSH (Penawdau Pwnc Meddygol) gan ddefnyddio hierarchaeth coeden, is-benawdau a galluoedd 'ffrwydro' i chwilio dyfyniadau o dros 5,400 o gyfnodolion biofeddygol cyfredol.

PubMed Mae'n cynnwys mwy na 26 miliwn o gyfeiriadau ar gyfer llenyddiaeth fiofeddygol o MEDLINE, cyfnodolion gwyddor bywyd, a llyfrau ar-lein.

PsycARTICLES - mae'r rhain yn rhoi dolenni uniongyrchol i'r testun llawn ichi gael ei lawrlwytho. Fodd bynnag, dim ond i gylchgronau a gyhoeddir gan yr APA y mae PsycArticles yn rhoi mynediad, ac, felly, mae'r ystod o bynciau sy ar gael yn gyfyng.

PTSDpubs Cronfa ddata sydd ar gael yn rhad ac am ddim sy'n darparu llenyddiaeth ar Anhwylder Straen wedi Trawma a chyflyrau iechyd meddwl eraill sy'n datblygu o ganlyniad i ddigwyddiadau trawmatig.

ScienceDirect  Ffynhonnell gwybodaeth ymchwil gwyddonol, technegol a meddygol.

Scopus Cronfa ddata ddyfynnu a chrynodeb fawr.

Manteision chwilio’r cronfeydd data hyn yn uniongyrchol:

 • llai o ganlyniadau, efallai, ond byddant yn fwy perthnasol;
 • mae’n ddefnyddiol i gael profiad o chwilio ffynonellau yn uniongyrchol.

Anfanteision chwilio’r cronfeydd data hyn yn uniongyrchol:

 • maent wedi’u mynegeio yn Primo Central hefyd felly byddai eu canlyniadau’n ymddangos yno beth bynnag
 • mae eu chwilio’n uniongyrchol yn golygu llai o ganlyniadau na chwilio Primo Central;
 • ni fydd canlyniadau bob amser yn arwain at erthygl llawn.