Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Cadw i fyny yn eich pwnc: Llyfrau newydd

Cyflwyniad

Bydd y mwyafrif o gatalogau a chronfeydd data pynciau yn cynnig gwasanaeth rhybuddio ar-lein lle gallwch chi ddiffinio'r pynciau yr ydych chi am gael y wybodaeth ddiweddaraf amdanynt trwy gwblhau chwiliad ar y system ac yna arbed eich chwiliad fel rhybudd.

Mae llawer o gyhoeddwyr llyfrau yn darparu gwasanaeth rhybuddio a byddant yn e-bostio manylion llyfrau newydd yn eich maes. Yn nodweddiadol, bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn ar wefan y cyhoeddwr.

Pa lyfrau newydd sydd wedi cyrraedd y llyfrgell?

Ewch i dudalen gartref Primo i weld arddangosfa dreigl o lyfrau newydd mae'r Llyfrgell wedi archebu.

Ewch i'r dudalen Llyfrau Newydd am fwy o fanylion am eitemau newydd 

  • yma fe welwch restr o'r llyfrau sydd wedi cyrraedd yn fwyaf diweddar ac ym mha fath o fformat (print/e-lyfr)

  • chwiliwch am lyfrau sydd newydd cael eu archebu ac sydd ar gael yn y Llyfrgell fesul dyddiad derbyn, fformat a phwnc (dosbarthiad Llyfrgell y Gyngres)

• Yna cliciwch sefydlu rhybudd RSS fel eich bod yn cael eich hysbysu am unrhyw eitem sy'n cyfateb a'ch dewisiadau.

Rhybudd llyfr newydd

Sefydlu rhybuddion llyfrau newydd

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am lyfrau newydd yn llyfrgelloedd PA sy'n cyd-fynd â'ch pwnc, gallwch sefydlu rhybudd ar Primo. 

Os gwelwch eich bod yn chwilio dro ar ôl tro am yr un gair neu ymadrodd, gallwch arbed termau chwilio i Fy Nghyfrif ar Primo.

  • Sicrhewch eich bod wedi Mewngofnodi i Primo.
  • Ar frig y dudalen canlyniadau chwilio, byddwch yn gweld opsiwn i Gadw ymholiad.

  • Os hoffech gael eich hysbysu drwy e-bost pan fydd canlyniadau/eitemau newydd yn cael eu hychwanegu at eich chwiliad, cliciwch Turn on notification for his query ar y faner sy'n ymddangos. 

Notification button

  • Anfonir e-bost atoch gyda manylion unrhyw eitemau newydd a dderbynnir yng nghasgliad y llyfrgell sy'n cyfateb i'ch chwiliad. 
  • Cliciwch ar yr eicon pin sydd wedi'i leoli yng nghornel dde uchaf y dudalen Primo i fynd i'ch ffefrynnau ac yna cliciwch ar y tab Chwiliadau a Gadwyd i weld eich chwiliadau a arbedwyd.

Rhybuddion cyhoeddwyr

Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer rhybuddion am lyfrau newydd a gyhoeddir gan gyhoeddwyr penodol. (Efallai y bydd rhai yn gofyn i chi greu cyfrif).

  Springer
Oxford University Press
Routledge 

 

Routledge

Image result for cambridge univeristy press logo

 

Cambridge University Press