Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Canllaw Llyfrgell a TG i fyfyrwyr newydd: Dod o hyd i adnoddau

Sut i Ddod o Hyd i Lyfr o Dy Restr Ddarllen

Dy rhestr ddarllen

Mae rhestr ddarllen ar gyfer modiwl fel rheol yn cynnwys rhestr o lyfrau a ffynonellau gwybodaeth eraill a gasglwyd gan gynllunydd y modiwl i gynorthwyo eich astudiaeth o'r modiwl hwnnw.

Cewch hyd i'r rhestr ddarllen ar gyfer modiwl yr ydych yn ei astudio yn Blackboard - Mewngofnodwch, ewch i'r modiwl a chliciwch ar y ddolen Rhestr Ddarllen Aspire yn y ddewislen ar y chwith,

Os ydych chi'n ddarpar fyfyriwr, ewch i dudalennau modiwlau PA ac ar dudalen unrhyw un o'r modiwlau:

  • cliciwch ar Gweld yn Aspire i weld rhestr ddarllen ar gyfer modiwl presennol
  • ‚Äčcliciwch ar Gweld enghraifft o restr yn Aspire i weld enghraifft o restr ar gyfer modiwl a fydd yn cael ei ddysgu yn y dyfodol

Catalog y Llyfrgell

Primo yw catalog llyfrgell Prifysgol Aberystwyth. Yn Primo gallwch chwilio am lyfrau, erthyglau, traethodau ymchwil a deunyddiau eraill yng nghasgliad y llyfrgell o adnoddau printiedig ac electronig. I gael y canlyniadau gorau o Primo, bydd angen i chi mewngofnodi.

 

Llyfrau yn y Llyfrgell

Ym mlwch chwilio Primo rhowch un neu ddau o eiriau allweddol o'r teitl a chyfenw'r awdur. Pan fydd canlyniadau'r chwiliad yn ymddangos gallwch ddewis 'Llyfrau' yn y ddewislen Addasu fy nghanlyniadau ar y chwith i ddangos y canlyniadau ar gyfer llyfrau yn unig.

Llyfr ar gael

Os yw'r llyfr ar gael, bydd Primo yn nodi'r wybodaeth hyn gan roi manylion lleoliad llawr a manylion y rhif dosbarth.

Llyfr ar fenthyg

Os nad yw'r llyfr ar gael i'w fenthyg, bydd Primo yn nodi hyn. Medrwch ad-alw llyfr yn ôl os yw ar fenthyg. Ceir cyfarwyddiadau ar sut i ad-alw  y fan yma. 

Mynediad Ar-lein

Os yw'r eitem ar gael mewn fformat electronig, cliciwch 'Mynediad ar-lein' i gael y fersiwn ar-lein.

LibGuides

Mae ein LibGuides yn rhoi gwybodaeth fanwl i chi am yr adnoddau argraffedig ac electronig ar gyfer pob pwnc:
https://libguides.aber.ac.uk

Nawr rhowch gynnig ar y Cwis ar y tab nesaf.