Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Canllaw Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol: Cyflwyniad

Latest updates on IT and Library services

Cyflwyniad

Lluniwyd y tudalennau hyn i'ch helpu i fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau ar gyfer Canllaw Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol. Cysylltwch os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Cysylltu รข mi

A oes gennych gwestiynau am e-lyfr sydd ei angen arnoch neu ydych chi angen cyngor ar gyfer chwilio am adnoddau’r llyfrgell o’ch cartref?

Rwy’n gweithio gartref felly gallwch gysylltu â mi fel arfer trwy e-bostio jrc@aber.ac.uk neu ffonio 01970621908 neu trwy drefnu apwyntiad ar Skype/MS Teams yn https://libcal.aber.ac.uk/

Manylion Cyswllt

Profile Photo
Joy Cadwallader
she/her
Manylion cyswllt:
01970621908
Cyfryngau cymdeithasol: Twitter Page

@aberuni_is