Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Canllaw Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol: Cyflwyniad

Gwybodaeth gweithio ac astudio o adref

Cwestiynau a holir yn aml

Gwybodaeth ddefnyddiol i staff a myfyrwyr sy'n gweithio ac astudio o adref.

https://faqs.aber.ac.uk/ 

Cyflwyniad

Lluniwyd y tudalennau hyn i'ch helpu i fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau ar gyfer Canllaw Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol. Cysylltwch os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Eitem chi angen ddim ar gael yn electronig?

Os oes angen llyfr arnoch, ond methu cael mynediad iddo, gallwch ddefnyddio ein gwasanaethau:

Byddwn yn prynu fersiwn electronig os oes un ar gael.

  • Gallwch gwneud nifer o geisiadau.
  • Byddwn yn prynu yn ddiofyn copïau ychwanegol o unrhyw e-lyfr “defnyddiwr cydamserol” sydd wedi rhedeg allan o gredydau, ac o unrhyw e-lyfr “mynediad i nifer cyfyngedig o ddefnyddwyr” sydd â mwy nag un person yn aros amdano. 

Llyfrgellydd ar alw – nawr ar-lein

Rwy’n cynnig y gwasanaeth trwy MS Teams! Cyn pob sesiwn fe anfonaf URL i’ch adran i’w rannu. Cliciwch ar yr URL ar yr amser a nodwyd a gallwch ymuno dros y we

  • 14:00 - 15:00 dydd Mawrth – Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol 
  • 15:30 - 16:30 dydd Mawrth – Ieithoedd Modern
  • 11:00 - 12:00 dydd Mercher – Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Dewch â’ch cwestiynau ynglŷn â dod o hyd i ffynonellau gwybodaeth ar gyfer eich aseiniadau, eich traethodau neu eich ymchwil.

Am ddim!

AM DDIM – e-lyfrau ac adnoddau eraill ar-lein sydd ar gael ichi dros-dro gan gyhoeddwyr academaidd, ac eraill. Peidiwch ag anghofio chwaith bod eich llyfrgelloedd cyhoeddus a chenedlaethol yn adnoddau rhyfeddol ar-lein.

Cysylltu â mi

A oes gennych gwestiynau am e-lyfr sydd ei angen arnoch neu ydych chi angen cyngor ar gyfer chwilio am adnoddau’r llyfrgell o’ch cartref?

Rwy’n gweithio gartref felly gallwch gysylltu â mi fel arfer trwy e-bostio jrc@aber.ac.uk neu ffonio 01970621908 neu trwy drefnu apwyntiad ar Skype/MS Teams yn https://libcal.aber.ac.uk/. Hefyd, rwy’n gwneud y sesiynau ar alw ar bnawn dydd Mawrth ar MS Teams – gweler manylion isod – felly cofiwch alw heibio i ofyn rhywbeth i fi.

Manylion Cyswllt

Joy Cadwallader's picture
Joy Cadwallader
Manylion cyswllt:
01970621908
Cyfryngau cymdeithasol: Twitter Page

@AberEnglishDept

@prfysgolaber_gg