Skip to Main Content

Language Toggle

Chat now
Sgwrsiwch nawr

Canllaw Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol: Dechrau arni

Library Description

The Hugh Owen Library is the main University Library and the centre of administration for Information Services. Based on Penglais campus [map], it provides a space to study, whether you wish to study quietly on your own or with others. A range of facilities are provided both to help you with your studies and for quiet relaxation.

Cynlluniau Llawr ac Oriau Agor y Llyfrgell

Oriau Agor

LLYFRGELL HUGH OWEN

Mae Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos yn ystod y tymor

Ceir rhagor o fanylion ar ein tudalen Oriau Agor Llyfrgell Hugh Owen.

 

LLYFRGELL Y GWYDDORAU FFISEGOL

Lleolir y Llyfrgell ar y 4ydd llawr adeilad y Gwyddorau Ffisegol.

Ceir rhagor o fanylion ar ein tudalen Oriau Agor Llyfrgell Y Gwyddorau Ffisegol.

Benthyca o'r Llyfrgell

Mae holl staff a myfyrwyr y Brifysgol yn medru benthyca hyd at 40 eitem ar un amser.

Gallwch benthyca'r rhan fwyaf o eitemau am wythnos, ac fe fydd y rhain yn cael eu adnewyddu yn awtomatig bob wythnos naill ai tan bod defnyddiwr arall eisiau'r eitem, neu tan fydd y llyfr wedi bod ar fenthyg am 12 mis.

Ni fyddwch yn cael dirwy oni bai nad ydych yn dychwelyd llyfr â adelwir gan ddefnyddiwr arall, neu os nad ydych yn dychwelyd yr eitem i'r llyfrgell ar ôl 12 mis.

Argraffu, sganio a llungopio

 https://www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/printing/

Mae peiriannau argraffu/llungopïo/sganio cyfunol ar gael ar bob llawr o'r Llyfgell. Gallwch fewngofnodi i unrhyw un o’r rhain naill ai gyda’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair neu gyda’ch Cerdyn Aber. Bydd angen i chi lwytho arian ar eich Cerdyn Aber er mwyn argraffu. Mae’n costio o 2c i argraffu un ochr dalen (du a gwyn, A4), a chewch sganio ar ein peiriannau argraffu yn rhad ac am ddim, er y bydd angen rhywfaint o gredyd ar eich Cerdyn Aber cyn cychwyn.

Mae canllaw argraffu ar gael yma.

Mae gwybodaeth am argraffu a’r taliadau cyfredol ar gael yma.

Catalog y Llyfrgell

Primo yw catalog llyfrgell Prifysgol Aberystwyth. Yn Primo gallwch chwilio am lyfrau, erthyglau, traethodau ymchwil a deunyddiau eraill yng nghasgliad y llyfrgell o adnoddau printiedig ac electronig. I gael y canlyniadau gorau o Primo, bydd angen i chi mewngofnodi.

Primo - Catalog y llyfrgell

Chwilio Primo

Dy rhestr ddarllen

Mae rhestr ddarllen ar gyfer modiwl fel rheol yn cynnwys rhestr o lyfrau a ffynonellau gwybodaeth eraill a gasglwyd gan gynllunydd y modiwl i gynorthwyo eich astudiaeth o'r modiwl hwnnw.

Cewch hyd i'r rhestr ddarllen ar gyfer modiwl yr ydych yn ei astudio yn Blackboard.

  • Mewngofnodwch, ewch i'r modiwl a chliciwch ar y ddolen Rhestr Ddarllen Aspire yn y ddewislen ar y chwith,

  • Neu ymwelwch ag Aspire a chwilota am fodiwl drwy teiptio teitl a/neu gôd y modiwl

Os ydych chi'n dewis modiwlau ar gyfer y flwyddyn nesaf, neu os ydych chi'n ddarpar fyfyriwr, ewch i dudalennau modiwlau PA ac ar dudalen unrhyw un o'r modiwlau:

  • cliciwch ar Gweld yn Aspire i weld rhestr ddarllen ar gyfer modiwl presennol

  • cliciwch ar Gweld enghraifft o restr yn Aspire i weld enghraifft o restr ar gyfer modiwl a fydd yn cael ei ddysgu yn y dyfodol

  • neu ewch i Aspire a chwiliota am fodiwl drwy teipio teitl a/neu gôd y modiwl

Sut i Ddod o Hyd i Lyfr o Dy Restr Ddarllen