Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Canllaw Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol: Erthyglau a chronfeydd data allweddol

Pori cronfeydd data Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Primo thumbnail

 

 

 

Porwch yr holl gronfeydd data ar gyfer Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol  gan gynnwys ProQuest One Literature, Gale Literature, JSTOR, a'r Oxford English Dictionary

ProQuest One Literature

ProQuest One Literature logo

Mae ProQuest One Literature wedi'i ddewis fel tanysgrifiad gan yr adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ac mae'n cynnwys, "mwy na 500,000 o weithiau o farddoniaeth, drama a rhyddiaith o'r wythfed ganrif hyd heddiw." Rhowch rywfaint o amser i archwilio'r casgliad cyfoethog hwn sydd hefyd yn cynnwys The Annual Bibliography of English Language and Literature, dolenni i erthyglau cyfnodolion testun llawn, bywgraffiadau awduron, recordiadau sain o ddramâu Shakespeare, a fideos o feirdd yn darllen eu gwaith hwy eu hunain a gwaith eraill. Mae ychwanegiadau diweddar yn cynnwys y Black Writing Collection a'r World Literature Collection.

Gale Literature

Detail of Gale Topic Finder visual from "The Testaments"

Mae Gale Literature yn adnodd ar-lein enfawr, o ansawdd uchel, sy'n cynnwys rhyddiaith, dramâu a cherddi ac ystod o feirniadaeth ac adnoddau cyfeirio.  Mae rhywfaint o orgyffwrdd â Literature Online (LION), yn enwedig yn y prif weithiau/cynnwys bywgraffyddol, fodd bynnag mae Gale yn rhoi gwybodaeth gyd-destunol werthfawr trwy eu hadnoddau chwilio yn ôl pwnc (gweler yr enghraifft uchod) ac amlder termau - cadwch lygad am y rhain yn eich canlyniadau chwilio. Cynigir hefyd swyddogaethau darllen ymarferol fel darllen sgrin, lawrlwythiadau, uchafbwyntiau, nodiadau a diffiniadau. Ewch i dudalen What's Inside i gael gwybod mwy am y casgliadau unigol yn Gale Literature gan gynnwys rhestrau teitl.

Times Literary Supplement

Cylchgronau Llenyddiaeth Saesneg

Cyfnodolion Ysgrifennu Creadigol

Find journal articles

Yn y Celfyddydau a'r Dyniaethau  

Yn unrhyw bwnc

Chwilota am erthyglau cyfnodolion

Mae cyfnodolion yn ffynonellau pwysig o wybodaeth academaidd.

Gallwch chwilio am erthyglau cyfnodolion trwy ddefnyddio’r chwiliad Erthyglau yn Primo.

Ceir cyfarwyddiadau manwl ar sut i chwilio a darllen erthygl testun-llawn ar y dudalen Cwestiynau a Holir yn Aml rhif 1185

JSTOR Daily: Language and Literature

Loading ...