Skip to Main Content

Language Toggle

Chat now
Sgwrsiwch nawr

Canllaw Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol: Resource not available?

When a book, article or other library resource you need is not available

If all the physical copies of a book are out on loan, you can enter a request in Primo. Please find instructions here: https://faqs.aber.ac.uk/en/814

  • One of the copies will be returned to the Library for you to collect
  • The Library will buy additional copies if there is a spike in requests

Find details of these additional services on this page

  • More Books - students can select new titles for the Library to buy
  • Document Supply - the Library sources journal articles and other resources not in stock from other libraries
  • Chapter digitisation - the Library may be able to digitise a chapter or 10% of a physical copy in stock 

Mwy o lyfrau

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r llyfr 'rydych yn chwilio amdano yn y llyfrgell, gallwch wneud cais amdano trwy'r ymgyrch ‚ÄčMwy o Lyfrau (Myfyrwyr yn unig). Bydd pob llyfr sy'n cael ei archebu drwy'r ymgyrch yn cael ei osod yng nghasgliad y llyfrgell.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'r dudalen yma.

Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau

Mae'r Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau yn caniatáu i ddefnyddwyr cofrestredig ofyn am eitemau nad ydynt ar gael yn Llyfrgell y Brifysgol. Gallwn gynorthwyo staff a myfyrwyr i ymchwilio a dysgu trwy ganfod a darparu llyfrau, penodau, ac erthyglau sy'n cael eu cadw gan lyfrgelloedd eraill. Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn talu costau dyrannu i'r gwahanol grwpiau defnyddwyr ymhob adran academaidd, yn amodol ar y cyllid sydd ar gael.

Cliciwch fan hyn i gael mwy o wybodaeth ac i weld faint o geisiadau am ddim y cewch eu harchebu.

Chapter digitisation

The Library offers a chapter digitisation service on request for students and staff to support study and research. 

Find out more and complete the online request form here: https://www.aber.ac.uk/en/is/library-services/digitisation/chapterdigitisation/