Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Seicoleg: Cadw i fyny

Newyddion

Gale OneFile News

Cronfa-ddata testun-cyflawn sy’n chwilio papurau newyddion rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang.

 

BOB (Box of Broadcasts)

Dros 60 o sianeli teledu a radio. Ar gael ar campws ac wrth ddefnyddio VPN oddi ar y campws.

Times Digital Archive 

Cronfa ddata sy’n cynnwys rhifyn digidol llawn o bapur newydd The Times (Llundain), o 1785- 1985. Mae’n cynnwys pob tudalen lawn o bob rhifyn o’r papur newydd, gan gynnwys penawdau, erthyglau a delweddau o’r holl gynnwys – tudalennau blaen, erthyglau golygyddol, hysbysiadau am enedigaethau a marwolaethau, hysbysebion ayyb.

Gwasanaethau Hysbysu

Gwasanaethau sy'n anfon neges pan fydd unrhyw un o'r gwefannau rydych chi wedi eu dewis yn newid. Weithiau, gallwch derbyn rhybuddion yn unig pan fo deunydd newydd wedi'i ychwanegu yn hytrach na phryd y caiff hen ddeunydd ei dynnu. Efallai y bydd angen i chi fewngofnodi a chofrestru i allu derbyn rhybuddion.

Jstor

JSTOR 

Archif aml-ddisgybiliedig sy'n cynnwys cyfnodolion academaidd, llyfrau a phamffeldu.

 

ZETOC Alerts

Gwasanaeth hysbysebu tablau cynnwys cyfnodolion y Llyfrgell Prydeinig.  Holwch eich llyfrgellydd pwnc am fwy o wybodaeth. 

SeicolegAber Twitter