Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Seicoleg: Llyfrau ac e-lyfrau

Sut mae dod o hyd i e-lyfr

Sut i gael mynediad i e-lyfrau

Sut ydw i'n gael mynediad i e-lyfrau.

Gellir canfod gyd o'n e-lyfrau drwy pori drwy ein catalog llyfrgell, Primo. Teipiwch mewn eich allweddeiriau a phan welwch Mynediad Ar-lein yn erbyn y llyfr penodedig, dewiswch drwy glicio ar y linc cyfatebol i naill ai i'w ddarllen ar-lein neu i'w lawrlwytho.  

Lleoliadau’r Silffoedd

Lleolir y prif gasgliad o ddeunyddiau printiedig (llyfrau a chyfnodolion) ar gyfer seicoleg yn Llyfrgell Hugh Owen ar Lawr F (llawr uchaf), er bod rhai pynciau i’w cael ar Lawr E fel y nodir isod:

BF1-990 Seicoleg
BF173-175.5 Dadansoddiad seicolegol
BF201 Seicoleg dirnadaeth
BF231-299 Ymdeimlad. Hydeimlad
BF309-499 Ymwybyddiaeth. Dirnadaeth
BF511-593 Teimladau. Emosiwn
BF636-637 Seicoleg gymhwysol
BF712-724.85 Seicoleg ddatblygiadol
GV706.4 Seicoleg chwaraeon
H61-HA32 Dulliau ymchwil y gwyddorau cymdeithasol
HM1033 Seicoleg gymdeithasol
HQ767-781 Datblygiad plentyndod
ML3830 Seicoleg cerddoriaeth
QP360 Niwroseicoleg / Seicoleg fiolegol [Lefel E]
R726.7 Seicoleg Iechyd [Lefel E]

E-lyfrau

Mae Prifysgol Aberystwyth yn tanysgrifo i ystod eang o e-lyfrau a chasgliadau o e-lyfrau.

Mae gennym filoedd o e-lyfrau ac mae ein casgliad yn tyfu'n barhaus.

Gallwch gael mynediad i ddarllen e-lyfr drwy Primo. Yn y blwch chwilio, rhowch un neu ddau eiriau allweddol o'r teitl a chyfenw yr awdur. Pan fydd canlyniadau'r chwiliad yn ymddangos, gallwch ddewis clicio Testun Llawn Ar-lein yn y ddewislen ar y chwith i arddangos canlyniadau ar gyfer elyfrau yn unig.  

Os oes gennym y llyfr mewn fersiwn electronig, bydd y cofnod ar Primo yn datgan Mynediad arlein.

Mynediad i e-adnoddau oddi ar y campws

Pori trwy e-lyfrau Seicoleg

Gellir dod o hyd i’n holl e-lyfrau ar Primo, neu efallai y byddai’n well gennych bori trwy’r teitlau 'Seicoleg’ a gynigir gan un o’n prif ddarparwyr e-lyfrau, ProQuest Ebook Central (dros 20,000 o deitlau busnes ac economeg).

Mynediad oddi ar y Campws

Mae ein casgliadau o gyfnodolion electronig, cronfeydd data ac e-lyfrau yn parhau i fod ar gael i chi 24/7 ar ac oddi ffwrdd o’r campws.

Cyn i chi ddechrau unrhyw chwilio oddi ar y campws:
mewngofnodwch i Primo

undefined

Rydych chi'n gwybod eich bod wedi mewngofnodi'n llwyddiannus os yw'ch enw'n arddangos ar ochr dde uchaf eich sgrin.

Rydych bellach wedi'ch dilysu i gael mynediad at adnoddau electronig tanysgrifiedig Prifysgol Aberystwyth. Os byddwch chi'n cau'ch porwr, bydd angen i chi fewngofnodi i Primo eto i ail-ddilysu.

I gael rhagor o wybodaeth ar ddefnyddio e-adnoddau oddi ar y campws gweler ein Cwestiynau a Holir yn Aml rhif 163. (Saesneg yn unig, aros am gyfieithiad). 

Eitem chi angen ddim ar gael yn electronig?

Os oes angen llyfr arnoch, ond methu cael mynediad iddo, gallwch ddefnyddio ein gwasanaethau:

Byddwn yn prynu fersiwn electronig os oes un ar gael.

  • Gallwch gwneud nifer o geisiadau.
  • Byddwn yn prynu yn ddiofyn copïau ychwanegol o unrhyw e-lyfr “defnyddiwr cydamserol” sydd wedi rhedeg allan o gredydau, ac o unrhyw e-lyfr “mynediad i nifer cyfyngedig o ddefnyddwyr” sydd â mwy nag un person yn aros amdano. 

Primo - Catalog y llyfrgell

Chwilio Primo

Mwy o lyfrau

Myfyrwyr yn unig

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r llyfr 'rydych yn chwilio amdano yn y llyfrgell, gallwch wneud cais amdano trwy'r ymgyrch ​Mwy o Lyfrau (Myfyrwyr yn unig).

Bydd pob llyfr sy'n cael ei archebu drwy'r ymgyrch yn cael ei osod yng nghasgliad y llyfrgell.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'r dudalen Mwy o Lyfrau.