Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Ieithoedd Modern: Erthyglau a chronfeydd data allweddol

Pressreader

 Pressreader thumbnail


 

Explore many European newspapers and magazines online at Pressreader.com where you can enjoy the full pages of each printed edition, complete with photos and other graphics. Newspaper titles include Le Figaro, Libération, ABC, El Pais, El Mundo and Corriere della Sera.

Le Monde (European Newsstream)

Le Monde thumbnail

 


Read Le Monde newspaper online via the Library's subscription to European Newsstream (ProQuest), including coverage back to 2001.

Die Zeit - yn Llyfrgell Hugh Owen

screenshot of die zeit banner

Darllen Die Zeit yn Llyfrgell Hugh Owen. Mae'r argraffiad print diweddaraf i’w gael yn rheseli’r papurau newydd ym mhen pellaf Llawr D (y llawr gwaelod). Gellir gweld rhifynnau hŷn yng nghyntedd yr adran Ieithoedd Modern ar Lawr D, Adeilad Hugh Owen.

Box of Broadcasts: European channels

France 24 channel logo from Box of Broadcasts

The free-to-air TV recording and catch-up service for education Box of Broadcasts (BoB) includes a small number of European language channels

  • 3sat -  German language cultural television
  • ARTE - French and German language cultural television
  • France 24 - French government-owned news channel
  • RaiNews24 - Italian government-owned news channel
  • Tagesschau24 - German language culture, sports and science channel
  • 2DF - German language channel including news and entertainment

To watch programmes broadcast by these channels

  • Register to use BoB
  • Request the programmes you want to watch, either from the last 30 days or coming soon 
  • Chwilio am raglenni sydd eisoes wedi'u recordio. Gallwch ddefnyddio'r opsiwn Custom yn adran y Sianel er mwyn hidlo'ch canlyniadau i gael rhaglenni o'r sianeli Ewropeaidd yn unig.

Find more help with BoB on their FAQ page.

Chwilota am erthyglau cyfnodolion

Mae cyfnodolion yn ffynonellau pwysig o wybodaeth academaidd.

Gallwch chwilio am erthyglau cyfnodolion trwy ddefnyddio’r chwiliad Erthyglau yn Primo.

Ceir cyfarwyddiadau manwl ar sut i chwilio a darllen erthygl testun-llawn ar y dudalen Cwestiynau a Holir yn Aml rhif 1185