Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Cyflogadwyedd: Gwasanaeth Gyrfaoedd

Prifysgol Aberystwyth Gwasanaeth Gyrfaoedd

  • Ewch i wefan y  Gwasanaeth Gyrfaoedd
  • Dyma’r safle ar gyfer popeth yn ymwneud â dod o hyd i swyddi a chyfleoedd astudio uwchraddedig, a sut i wneud cais amdanynt. Rowch gynnig ar wefan gyrfaoedd Prospects
  • Darganfyddwch fwy am yrfaoedd sy'n gysylltiedig â'ch pwnc gradd.

Ymgynghorwyr Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth

Ymgynghorydd Gyrfaoedd: Cyfrifoldeb adrannol:
James Cuffe - jpc11@aber.ac.uk IBERS
Bev Herring - bch@aber.ac.uk Busnes, Astudiaethau Gwybodaeth, Ysgol y Graddedigion
Joanne Hiatt - jeb@aber.ac.uk Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Ieithoedd Modern, Celf, Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
Morwenna Jeffery - mrj11@aber.ac.uk Mathemateg, Ffiseg, Cyfrifiadureg
Anna McAdam - anm43@aber.ac.uk Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Seicoleg, Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd
Tony Orme - awo@aber.ac.uk Gyfraith a Throseddeg, Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Hanes a Hanes Cymru

Gwefan gyrfaoedd Prospects

Ymwelwch â gwefan Prospects: https://www.prospects.ac.uk/ 

Dyma wefan gyrfaoedd graddedigion fwyaf y Deyrnas Unedig gyda mwy na 2.3 miliwn o borwyr misol.

Maent yn helpu i arwain myfyrwyr a graddedigion i ddyfodol disglair gyda gwybodaeth, cyngor a chyfleoedd.

AberPreneurs

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cefnogi myfyrwyr, graddedigion a staff sydd am ddechrau busnesau newydd, yn enwedig mewn achosion lle mae’r busnesau’n gysylltiedig â gwybodaeth ac arbenigedd y Brifysgol.

Ar gyfer digwyddiadau a gweithdai Mentergarwch: https://www.aber.ac.uk/cy/sscs/careers/starting-business/enterprise/