Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

LibGuide i rai sy'n dysgu: Y gwasanaethau sydd ar gael i chi a'ch myfyrwyr

Myfyrwyr a staff

Apwyntiadau personol gyda Llyfrgellwyr Pwnc

  • Mae myfyrwyr yn gofyn yn aml am gymorth i ddod o hyd i ffynonellau gwybodaeth ar gyfer astudio neu ymchwil, a chyngor wrth ddyfynnu a chyfeirnodi
  • Mae staff yn cael ymholiadau yn aml am restrau darllen, tanysgrifiadau cyfnodolion ac ati, ac ynl┼Ěn â gwahodd llyfrgellwyr pwnc i ddysgu sgiliau gwybodaeth yn y cwricwlwm

Cefnogi eich astudiaethau neu eich ymchwil eich hun

Cronfeydd canolfannau costau (Staff yn Unig)

Bob blwyddyn, mae pob adran academaidd yn cael cronfa canolfan gostau gan y Llyfrgell i dalu

  • tanysgifiadau rheolaidd, er enghraifft cyfnodolion academaidd a chronfeydd data (y rhan fwyaf o'r gronfa)
  • llyfrau i gefnogi ymchwil (tan y bydd y dyraniad blynyddol yn dod i ben)

Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfnodolyn newydd neu mewn tanysgrifio i gronfa ddata newydd, cysylltwch â'ch llyfrgellydd pwnc yn y lle cyntaf i gael dyfynbris (bydd angen cymeradwyaeth eich adran a'r Llyfrgell cyn y gellir agor tanysgrifiad newydd).

I wneud cais am lyfr i gefnogi eich ymchwil: ewch i Primo, Mewngofnodwch ac yna cliciwch ar y botwm Cais Pwrcasu ar frig y dudalen

Mwy o Lyfrau (myfyrwyr yn unig)

Mae myfyrwyr yn cael gofyn am hyd at 10 teitl y flwyddyn ar gyfer y Llyfrgell os nad ydynt eisoes mewn stoc.

Ymgyrch Mwy o Lyfrau (myfyrwyr yn unig).