Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Busnes: Cyflogadwyedd

Adnoddau Cyflogadwyedd

IBISWorld

Mae gan y Brifysgol fynediad at IBISWorld, sy’n cynnwys casgliad o ragolygon a dadansoddiadau o dros 3,300 o ddiwydiannau ar draws y byd.

Gale General Onefile

Magazine, news, and journal articles on general interest topics and current events.

Companies House

Cronfa ddata ar-lein rhad ac am ddim sy’n dal yr holl wybodaeth gyhoeddus am gwmnïau’r DU (gwybodaeth ariannol a gwybodaeth am benodi ysgrifenyddion a chyfarwyddwyr ayyb)..

EBSCO

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi tanysgrifio i EBSCO, ffynhonnell o gyfnodolion ymchwil academaidd, adroddiadau diwydiant a phroffiliau diweddar o gwmnïau.

Charity Commission

Mae’r comisiwn yn darparu rheolaeth i elusennau yng Nghymru a Lloegr ynghyd â data ariannol a gwybodaeth allweddol i elusennau.

AberPreneurs

Supporting students, graduates and staff who wish to start new businesses, particularly where these businesses are related to the knowledge and expertise of the University.

For Enterprise events and workshops: https://www.aber.ac.uk/en/careers/starting-business/enterprise/

Big Ideas Wales (awaiting translation)

A great website if thinking of starting your own business - lots of support and advice.

https://businesswales.gov.wales/bigideas/

Career Resources in the Library

Dod o hyd i adnoddau gyrfaoedd yn y Llyfrgell

Prifysgol Aberystwyth Gwasanaeth Gyrfaoedd

  • Ewch i wefan y  Gwasanaeth Gyrfaoedd
  • Dyma’r safle ar gyfer popeth yn ymwneud â dod o hyd i swyddi a chyfleoedd astudio uwchraddedig, a sut i wneud cais amdanynt. Rowch gynnig ar wefan gyrfaoedd Prospects
  • Dysgwch fwy am yrfaoedd i fyfyrwyr Busnes.

AberUniCareers Twitter

Drop In (Term Time)

Please get in touch with any questions for Business Careers Consultant, Bev Herring bch@aber.ac.uk or Business Subject Librarian, Anita Saycell librarians@aber.ac.uk or drop by (term time) on a Monday 11-12 noon - C foyer (Hugh Owen).