Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Mathemateg: Cyflogadwyedd

Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth

AberUniCareers Twitter

Job Hunting Book

Rhestr Ddarllen Aspire

Dod o hyd i adnoddau gyrfaoedd yn y Llyfrgell.

Adnoddau Cyflogadwyedd

Lexis Nexis

Nexis

Cronfa ddata yn cynnwys newyddion testun llawn a gwybodaeth busnes byd-eang ar farchnadoedd, proffiliau a diwydiannau.

Companies House 

Mae data digidol cyhoeddus a gedwir ar gofrestr y DU o gwmnïau bellach ar gael yn rhad ac am ddim, ar y gwasanaeth chwilio beta cyhoeddus newydd. 
Mae hyn yn rhoi mynediad i dros 170 miliwn o gofnodion digidol am gwmnïau a chyfarwyddwyr gan gynnwys cyfrifon ariannol, ffeiliau cwmnïau a manylion am gyfarwyddwyr a swyddogion ysgrifenyddol trwy gydol bywyd y cwmni
.

Y Comisiwn Elusennau

Mae’r comisiwn yn darparu rheolaeth i elusennau yng Nghymru a Lloegr ynghyd â data ariannol a gwybodaeth allweddol i elusennau.

Annual Reports.com

Mynediad rhad ac am ddim i adroddiadau cwmnïau yn UDA.