Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Rhestrau Darllen Aspire: Am Restr Ddarllen Aspire

Cyflwyniad

Rhestrau Ddarllen Aspire yw'r unig ddull y gall staff addysgu ofyn am lyfrau a deunyddiau dysgu eraill ar gyfer modiwlau a addysgir.

Ar ôl ei chyhoeddi, mae Rhestr Ddarllen Aspire yn weladwy i fyfyrwyr presennol o ddewislen y modiwl yn Blackboard ac i ddarpar fyfyrwyr ar dudalennau Modiwlau PA.

Mae'r tudalennau hyn wedi'u cynllunio i helpu staff i fanteisio i’r eithaf ar Restrau Darllen Aspire. Am gyngor, cefnogaeth a hyfforddiant, cysylltwch â'ch llyfrgellydd pwnc neu e-bostiwch llyfrgellwyr@aber.ac.uk. Mae croeso mawr i chi hefyd archebu sesiwn un-i-un ar MS Teams.

Newyddion Aspire

Blog y Llyfrgellwyr

Loading ...

Dadansoddiadau rhestrau darllen Aspire

Manteision defnyddio Rhestrau Darllen Aspire

 • Darllen modiwl cyfoes
 • Stoc llyfrgell ar gael mewn pryd ar gyfer dysgu
 • Integreiddio i Primo a Blackboard
 • Cliciwch drwodd i benodau ac erthyglau wedi'u digideiddio
 • Nodiadau canllaw
 • Cofnod darllen personol
 • Gwell profiad astudio

 • Cynaeafu adnoddau dysgu o'r we
 • Gyrru dewis a phrynu deunyddiau llyfrgell
 • Cyflymu'r broses ymchwil
 • Cydweithio â chydweithwyr ynghylch addysgu tîm
 • Integreiddiwch y rhestr ddarllen i'ch modiwl Blackboard
 • Yn hawdd creu a rheoli rhestr ddarllen
 • Personoli rhestr i weddu i strwythur y modiwl
 • Cynyddu ymgysylltiad a chefnogaeth myfyrwyr
 • Gwella'r modd y darperir dysgu ac addysgu

 • Caffael stoc llyfrgell mewn pryd ar gyfer dysgu ac addysgu
 • Gwella effeithlonrwydd llif gwaith
 • Cynyddu ymgysylltiad academaidd
 • Codwch broffil y llyfrgell
 • Cwrdd â disgwyliadau myfyrwyr
 • Cynyddu'r defnydd o adnodd llyfrgell

FAQs Aspire

Dyma Cwestiynau a holir yn Aml am Restr Ddarllen Aspire                  

Clywed o ddefnyddwyr Aspire

Gwrandwch ar brofiadau fyfyrwyr, academyddion a llyfrgellwyr gan ddefnyddio Aspire (fideos gan Talis Aspire).

Hwyluso ceisiadau digideiddio

Mae'r Llyfrgell yn cynnig gwasanaeth i ddigideiddio adnoddau sydd wedi'u cynnwys ar restrau darllen. Mae Rhestrau Darllen Aspire yn golygu bod y gwasanaeth yn un hawdd i’w ddefnyddio.

Gweler y Canllaw Digideiddio a Hawlfraint i gael mwy o wybodaeth, neu cysylltwch â llyfrgellwyr@aber.ac.uk i gael cymorth

Dyddiadau cau a Pholisïau

Gellir diweddaru Rhestrau Darllen yn Aspire trwy gydol y flwyddyn, ond rhaid adolygu a chyhoeddi pob rhestr erbyn y dyddiadau cau canlynol:

 • Modiwlau Semester 1 - 31ain Gorffennaf
 • Modiwlau a addysgir dros y ddau semester - 31ain Gorffennaf
 • Modiwlau Semester 2 - 30ain Tachwedd
 • Modiwlau Dysgu o Bell - 30ain Mehefin

Mae hyn yn caniatáu digon o amser i Wasanaethau Llyfrgell brynu neu ddigideiddio adnoddau ar gyfer dechrau pob semester a chyn diwedd y flwyddyn ariannol.