Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Hanes a Hanes Cymru: Cyflogadwyedd

AberYmlaen

Cynigia AberYmlaen amrywiaeth o gyfleoedd profiad gwaith ac hyfforddiant i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.  Cewch mwy o wybodaeth ar dudalennau Gwasanaethau Gyrfaoedd. 

Llyfrau cyflogadwyedd

Job Hunting

Job hunting online : the complete guide

Mae gan y llyfrgell nifer o lyfrau i helpu paratoi am chwilio am waith. Gweler Casgliadau Astudio Effeithiol yn Llyfrgell Hugh Owen. 

Adnoddau Cyflogadwyedd

IBISWorld

Mae gan y Brifysgol mynediad i IBISWorld, sy'n cynnwys casgliad o ragolygon a dadansodd dros 3,000 o ddiwydiannau rhyngwladol. 

 

Gale News Onefile

Gale Onefile News

Cronfa-ddata testun-cyflawn sy’n chwilio papurau newyddion rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang.

Companies House

Cronfa ddata sy'n cynnwys gwybodaeth gyhoeddus am gwmnïau yn y Derynas Unedig. 

EBSCO

Mae EBSCO Business Source Complete Market Research Reports yn cynnwys detholiad o adroddiadau ymchwil i'r farchnad. 

Gwasanaeth Gyrfaoedd

Mae tudalennau Gwasanaethau Gyrfaoedd yn cynnwys manylion am sut i ganfod swyddi a chyfleoedd ôl-raddedig. 

Cewch hefyd manylion am sut i wneud cais am swydd; ble i chwilio; cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith a pha fath o waith sydd ar gael i raddedigion Hanes a Hanes Cymru.