Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Nyrsio: Cyflwyniad

Cyflwyniad

Helo! Fy enw i yw Simone Anthony, eich Llyfrgellydd Pwnc, ac rwyf yma i’ch helpu i ddod o hyd i adnoddau llyfrgell a fydd yn eich galluogi i fanteisio i’r eithaf ar eich astudiaethau ym maes Nyrsio.

Gallaf eich helpu gyda dod o hyd i lyfrau ac erthyglau priodol ar gyfer eich traethodau, adolygu ac ymchwil.

Lluniwyd y canllaw hyn i'ch helpu i fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau llyfrgell.

 

      

Primo - Catalog y llyfrgell

Chwilio Primo

Twitter Gwasanaethau Gwybodaeth

Manylion Cyswllt

Profile Photo
Simone Anthony
hi/ei she/her
Manylion cyswllt:
01970 622402

Taith o amgylch Llyfrgell Hugh Owen

Archebu apwyntiad gyda'ch Llyfrgellydd Pwnc

Gallwn eich helpu i fanteisio i'r eithaf ar yr adnoddau a'ch cyfeirio at adnoddau defnyddiol a gwefannau perthnasol.  Rydym yn cynnig apwyntiadau un-i-un ar-lein trwy Microsoft Teams neu wyneb yn wyneb i'ch cynorthwyo i ddod o hyd i ddeunyddiau ar gyfer eich aseiniadau, gwaith ymchwil ac adolygiadau o lenyddiaeth.  Archebwch fan hyn:

https://libcal.aber.ac.uk/  

Desg Llyfrgell a TG

Mae Desg Llyfrgell a Technoleg Gwybodaeth ar gael drwy ymweld â Lefel D, Llyfgell Hugh Owen, sgwrs ar-lein, Teams, ffôn ac e-bost. 

Ceir rhagor o wybodaeth ar y dudalen we: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/