Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Croeso i LibGuides: Eich porth gwybodaeth

Dewch o hyd i adnoddau argymelledig ar gyfer eich pwnc yn ogystal â phwy i ofyn am help.

Chwilio adnoddau a gwybodaeth ar gyfer fy mhwnc►      

Dysgwch fwy am gyfeirnodi yn ogystal â sylweddoli beth yw canlyniadau methu â chydnabod ffynonellau.

Ymwelwch â'n canllaw Ymwybyddiaeth Cyfeirnodi a Llên-ladrad

undefined

Darganfyddwch fwy ar sut i gael y gorau o'r llyfrgell, ein gwasanaethau, cyfleusterau ac adnoddau trwy wylio ein fideos.

Darganfod fideos►

Porwch drwy'r wybodaeth hanfodol sydd ei hangen arnoch i ddefnyddio ein gwasanaethau Llyfrgell a TG.

undefined

Darganfyddwch ein casgliadau printiedig ac ar-lein i gefnogi'ch astudiaethau neu ymchwil.

Darganfyddwch ein casgliadau yn y llyfrgell►

undefined

Gwneud ymchwil? Ymwelwch â'n canllaw sy'n darparu gwybodaeth am wasanaethau, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi ar bob cam o'ch taith ymchwil.

Canllaw i Ymchwilwyr

Mae Llyfrgellwyr Pwnc yn darparu hyfforddiant sgiliau gwybodaeth a chymorth pwnc manwl i fyfyrwyr a staff. 

Dod o hyd i'ch Llyfrgellydd Pwnc a threfnu apwyntiad► 

undefined

Chwilio cronfeydd data a chasgliadau digidol a gweld amrywiaeth eang o adnoddau gwybodaeth ar-lein.

Chwilio ein adnoddau gwybodaeth electronig►

O arholiadau i gyflogadwyedd, darganfyddwch fwy o ganllawiau  a gwybodaeth bellach i gefnogi eich astudiaethau.

Mwy o ganllawiau a gwybodaeth►