Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Rhestrau Darllen Aspire: Gwybodaeth i fyfyrwyr

Using Aspire

Mae hyn yn ddewisol, ond bydd yn ddefnyddiol ar gyfer gweld eich holl fwriadau darllen a nodiadau astudio mewn un lle.

 • Mewngofnodi i Aspire
 • Cliciwch ar Creu Proffil, yna cliciwch Creu proffil yn y gwymplen
 • Cwblhewch eich proffil
 • Cadw proffil

 

Mae rhestr ddarllen modiwl fel arfer yn rhestr o lyfrau ac adnoddau gwybodaeth eraill a luniwyd gan gydlynydd y modiwl i gefnogi'ch astudiaeth o fodiwl.

Gallwch ddod o hyd i'r rhestr ddarllen ar gyfer modiwl rydych chi'n ei astudio yn Blackboard:

 • Mewngofnodi, ymweld â'r modiwl a chlicio ar y ddolen Rhestr Ddarllen Aspire yn y ddewislen chwith

Gallwch weld eich rhestr yn system Aspire lle mae nodweddion ychwanegol:

 • Cliciwch ar deitl rhestr Aspire yn Blackboard NEU ymwelwch ag Aspire a chwiliwch am god y modiwl

Darganfyddwch fwy am eich Rhestrau Darllen Aspire.

 

Os ydych chi'n dewis modiwlau ar gyfer y flwyddyn nesaf, neu os ydych chi'n ddarpar fyfyriwr, ymwelwch â thudalennau modiwlau PA ac ar unrhyw dudalen modiwl

 • Cliciwch Gweld yn Aspire i weld rhestr ddarllen ar gyfer modiwl cyfredol
 • Cliciwch Gweld rhestr enghreifftiol yn Aspire i weld rhestr enghreifftiol ar gyfer modiwl sy'n cael ei ddysgu yn y dyfodol.

I wneud hyn mae angen i chi edrych ar eich rhestr ddarllen yn system Aspire:

 • Os ydych chi eisoes yn edrych ar eich rhestr ddarllen yn Blackboard, cliciwch teitl y modiwl uwchben y rhestr i ymweld â'r rhestr yn Aspire
 • Neu gallwch ymweld ag Aspire, a chwilio am god y modiwl a chlicio ar y rhestr ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfredol

O'r rhestr Gweld ac Allforio:

undefined

 • Cliciwch RIS i allforio'r rhestr i ffeil y gallwch ei hagor yn EndNote neu feddalwedd rheoli cyfeirnod arall
 • Cliciwch CSV i allforio'r rhestr i daenlen
 • Cliciwch PDF - Rhestr neu Llyfryddiaeth i allforio'r rhestr i ffeil PDF

Gall gosod bwriadau darllen eich helpu i gynllunio ac olrhain statws eich cynnydd darllen mewn modiwl rydych chi'n ei astudio. Yn Blackboard, cliciwch deitl y modiwl uwchben y rhestr i ymweld â'r rhestr yn Aspire a mewngofnodi gyda'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair, NEU fewngofnodi i Aspire, chwilio am god y modiwl a chlicio ar y rhestr ddarllen ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfredol.

I ychwanegu bwriad darllen:

 • I'r dde o unrhyw eitem ar y rhestr, cliciwch y botwm cylch a dewis o'r opsiynau:

undefined

 

Gallwch weld eich bwriadau darllen ar gyfer eich holl fodiwlau mewn un lle ar eich proffil Aspire.

Gellir ychwanegu nodiadau ac maent yn breifat i chi.

 • Yn Blackboard, cliciwch teitl y modiwl uwchben y rhestr i ymweld â'r rhestr yn Aspire a mewngofnodi
 • Neu gallwch fewngofnodi i Aspire, a chwilio am god y modiwl a chlicio ar y rhestr ddarllen ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfredol

I ychwanegu nodyn:

 • Cliciwch y tri dot ar ochr dde pob eitem unigol o restr, yna cliciwch Nodyn personol

undefined

Ychwanegwch eich nodyn a chlicio Cadw. Bydd y nodyn yn cael ei arddangos o dan eitem, a dim ond chi all ei weld.

How many copies of books on your reading lists are in stock?

If you are viewing your reading list in Blackboard and find a green spot next to a book, there is at least one copy in the library available to borrow.

If you find a red spot next to the book, all the copies are on loan. If all the copies are on loan you can request a copy to be reserved for you (How do I do that?)

 

To see the book in Primo and see how many copies are in stock:

 • Click the book title 
 • In the Primo record displayed, under the Find & Request heading you can see the number of available copies.

undefined

Format the reading list as a bibliography from a choice of citation styles

To do this you need to view your reading lists in the Aspire system (via Blackboard or Aspire)

 • Choose a citation style from the dropdown menu:

undefined

The reading list is displayed in the chosen style:

undefined

You can copy and paste the text into your document.

Subject Librarians

Your subject librarian (librarians@aber.ac.uk 01970621896) is available to help you use Aspire or answer any questions about it.

Feedback

Your feedback is useful to us.

 • On the Aspire home page click Feedback 
 • Complete the online form, ensuring you leave a full email address if you would like a reply

Students and staff can also contact us directly at librarians@aber.ac.uk 01970621896

We welcome feedback on

 • a problem you've found whilst using the system
 • an idea for a new feature
 • how to improve an existing feature