Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Digideiddio a Hawlfraint: Gwybodaeth i Fyfyrwyr

Manteision digideiddio i chi

Trwy ddigideiddio adnoddau, mae yna fanteision amlwg i chi: 

 • clicio’n syth at benodau ac erthyglau wedi’u digideiddio

 • y deunydd darllen diweddaraf i'r modiwlau

 • integreiddio i mewn i Primo a Blackboard

 • gellir clicio'n syth i e-lyfrau a thestunau llawn o erthyglau a chyfnodolion

 • cofnod darllen personol

 • gwell profiad astudio

 • sicrhau bod testunau allweddol ar gael i bob myfyriwr waeth beth yw maint y garfan

 • darparu mynediad i eitemau sydd ddim ar gael yn ein llyfrgelloedd drwy archebu copïau 

Hygyrchedd

Mae trwydded Addysg Uwch yr Asiantaeth yn caniatáu ehangu / lleihau maint math / ffontiau / addasiad lliw amgen a chyfiawnhad chwith / dde (ac unrhyw dechnegau eraill i wneud cynnwys yn fwy hygyrch) o unrhyw faint o ddeunydd ar yr amod:

 • bod y deunydd wedi'i gwmpasu gan drwydded yr Asiantaeth

 • bod copïau at ddefnydd myfyrwyr neu staff ag unrhyw anabledd cydnabyddedig o dan y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd at ddibenion addysgol yn unig

 • nid yw'r deunydd eisoes ar gael mewn fformat amgen derbyniol e.e. fersiwn electronig

 • bod gan y Brifysgol gopi o'r rhifyn cyhoeddedig gwreiddiol o'r deunydd a bod hwn ar gael i fyfyrwyr eraill

O dan y Ddeddf Hawlfraint gellir copïo'r gwaith cyfan i fformat arall. Rhaid cynnwys gwybodaeth lyfryddol lawn y rhifyn cyhoeddedig gwreiddiol a nodi bod y copi wedi'i wneud o dan y Ddeddf Hawlfraint.

Adnabod Nodau Gweledol

Mae gan ein sganiau newydd Adnabyddiaeth Nodau Gweledol (Optical Character Recognition/OCR) a gellir eu defnyddio gyda meddalwedd darllenwyr sgrin fel Read and Write, sydd ar gael ar bob cyfrifiadur yn ystafelloedd cyfrifiaduron y Brifysgol.

I ddod o hyd i'r feddalwedd, mewngofnodwch i'r cyfrifiadur, cliciwch ar Start a theipiwch enw'r feddalwedd yn y blwch chwilio.

 • Cewch glywed tudalennau gwe a dogfennau yn cael eu darllen yn uchel i wella darllen a deall, gyda dewis o leisiau naturiol

 • Deall geiriau anghyfarwydd â geiriaduron testun a llun

 • Datblygu sgiliau ysgrifennu gyda rhagfynegiad geiriau a gwiriwr gramadeg, sillafu a geiriau dryslyd

 • Cefnogi ymchwil myfyrwyr annibynnol gydag offer sgiliau astudio gwerthfawr

Darllen adnoddau yn BlackBoard

Gallwch ddod o hyd i'r adnoddau sydd wedi'u digideiddio yn BlackBoard trwy ddilyn y cyfarwyddiadau isod:

 • Mewngofnodwch i BlackBoard

 • Ewch i'r modiwl dan sylw

 • Cliciwch ar y linc Rhestr Ddarllen yn y ddewislen ar y chwith 

 • Mae cylch gwyrdd wrth ochr eitem yn dynodi ei fod ar gael mewn print copi caled yn y Llyfrgell. Cliciwch ar yr eitem a bydd hyn yn eich ailgyfeirio i Primo i ddarganfod y rhif dosbarth a'i leoliad. 

 • Os gwelwch y canlynol wrth ymyl eitem, golyga hyn ei fod yn erthygl/pennod sydd wedi cael ei ddigideiddio gan staff y Llyfrgell. 

 • Cliciwch ar yr eitem i'w ddarllen.

 • Bydd y darlleniad digidol sydd wedi'i brosesu gan staff y llyfrgell yn agor o'r platfform Storfa Cynnwys Digidol (Digital Content Store/DCS) yr Asiantaeth gyda hysybysiad hawlfraint ar y blaen. Bydd yn edrych fel hyn:

Darllen adnoddau yn Aspire

Gallwch ddod o hyd i'r adnoddau sydd wedi'u digideiddio yn Aspire trwy ddilyn y cyfarwyddiadau isod:

 • Teipiwch enw'r modiwl a/neu'r cod yn y blwch chwilio

 • Gellir adnabod pennod neu erthygl wedi'i digideiddio yn y rhestr ddarllen oherwydd dyma ddisgrifiad yr adnodd a hefyd trwy weld y botwm Gweld ar-lein wrth ochr yr eitem

 • Cliciwch Gweld ar-lein

‚Äč

 • Bydd y darlleniad digidol sydd wedi'i brosesu gan staff y llyfrgell yn agor o'r platfform Storfa Cynnwys Digidol (Digital Content Store/DCS) yr Asiantaeth gyda hysybysiad hawlfraint ar y blaen. Bydd yn edrych fel hyn:

 

 • Gallwch ddarllen, lawrlwytho neu argraffu'r bennod/erthygl.