Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Astudiaethau Gwybodaeth: Cyflogadwyedd

Adnoddau Cyflogadwyedd

IBISWorld

Mae gan y Brifysgol fynediad at IBISWorld, sy’n cynnwys casgliad o ragolygon a dadansoddiadau o dros 3,300 o ddiwydiannau ar draws y byd.

Gale General Onefile

Erthyglau cylchgronau, cyfnodolion a newyddion ar bynciau o ddiddordeb cyffredinol a digwyddiadau cyfoes.

Companies House

Cronfa ddata ar-lein rhad ac am ddim sy’n dal yr holl wybodaeth gyhoeddus am gwmnïau’r DU (gwybodaeth ariannol a gwybodaeth am benodi ysgrifenyddion a chyfarwyddwyr ayyb)..

EBSCO

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi tanysgrifio i EBSCO, ffynhonnell o gyfnodolion ymchwil academaidd, adroddiadau diwydiant a phroffiliau diweddar o gwmnïau.

Charity Commission

Mae’r comisiwn yn darparu rheolaeth i elusennau yng Nghymru a Lloegr ynghyd â data ariannol a gwybodaeth allweddol i elusennau.

AberPreneurs

Cefnogi myfyrwyr, graddedigion a staff sy'n dymuno dechrau busnesau newydd, yn enwedig lle mae busnesau yn gysylltiedig â gwybodaeth ac arbenigedd y Brifysgol.

 

Ar gyfer digwyddiadau Mentergarwch a gweithdai: https://www.aber.ac.uk/cy/sscs/careers/starting-business/enterprise/

Adnoddau gyrfa yn y llyfrgell

Dod o hyd i adnoddau gyrfaoedd yn y Llyfrgell

Prifysgol Aberystwyth Gwasanaeth Gyrfaoedd

  • Ewch i wefan y  Gwasanaeth Gyrfaoedd
  • Dyma’r safle ar gyfer popeth yn ymwneud â dod o hyd i swyddi a chyfleoedd astudio uwchraddedig, a sut i wneud cais amdanynt. Rowch gynnig ar wefan gyrfaoedd Prospects
  • Dysgwch fwy am yrfaoedd ym maes Astudiaethau Gwybodaeth.

AberUniCareers Twitter

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw ymholiadau i Ymgynghorydd Gyrfaoedd yr adran Astudiaethau Gwybodaeth, cysylltwch â Bev Herring - bch@aber.ac.uk, neu eich Llyfrgellydd Pwnc, Anita Saycell llyfrgellwyr@aber.ac.uk